Ratatekninen oppimiskeskus

Liikennevirasto rakennuttaa Kouvolan ratapihalle ratateknisen oppimiskeskuksen. Oppimiskeskuksen lähtökohtana on kansallisen ratateknisen osaamisen ja rataturvallisuuden varmistaminen. Oppimiskeskus on osa Liikenneviraston turvallisuusstrategiaa.

Kertaukset ja näyttökokeet osana työpätevyyksien koulutusta

Radanpidon haasteena on rutiinien puute harvoin esiintyvissä tilanteissa. Osaaminen saavutetaan säännöllisillä kertauksilla ja näyttökokeilla. Alan pätevyysvaatimuksia päivitetään myös parhaillaan. Kertauskoulutukset näyttöineen tulevat olemaan tärkeä osa pätevyysvaatimuksia mitkä Liikennevirasto asettaa valtion rataverkolla työskenteleville. Oppimiskeskus puolestaan mahdollistaa näiden toteuttamisen. Oppimiskeskuksessa voidaan antaa samalla alueella sekä teoria että käytännön opetusta. Opetuksessa käytetään myös uusia digitaalisia koulutusmenetelmiä.

Ulkorata-alue ja turvalaitehalli toiminnan keskuksena

Oppimiskeskuskokonaisuuteen tulevat kuulumaan päärakennus (eli entinen ratapuolen huoltotalo), rakennettava uusi vaihde-, sähkö- ja turvalaitetekniikan koulutushalli, sekä ulkona sähköradan, tasoristeyksien ym. koulutusalueet. Päärakennukseen tulee teemahuoneita eri tekniikan aloille. Yksi huone tulee esittelemään tapahtuneita onnettomuuksia ja vaaratilanteita, niistä oppimista sekä työturvallisuutta. Myöhemmin alueelle rakennetaan hitsaushalli ja toteutetaan päärakennuksen saneeraus.

Oppia ulkomailta ratateknisen oppimiskeskuksen koulutusympäristöön

Suomessa ei ole tällä hetkellä radanpidon koulutusympäristöä. Muutoinkin ratateknistä koulutusta on sangen vähän, liikenneturvallisuustehtäviä lukuun ottamatta. Esimerkiksi Ruotsissa Trafikverketillä on laaja oppimisympäristö Ängelholmissa, puolestaan Englannissa Network Raililla on peräti kuusi uutta oppimisympäristöä. Suomen mallissa onkin otettu oppia erityisesti Iso-Britannian upouusista oppimiskeskuksista, vertailua on toki tehty Japania myöten.

Oppimiskeskus mahdollistaa harjoittelun turvallisissa, mutta aidon mukaisissa olosuhteissa. Aluetta voivat käyttää myös muutkin tahot, esim. pelastuslaitokset hätämaadoituskoulutuksessa. Myös vaikkapa veturimiesoppilaat voivat harjoitella vaihteiden sähkökääntölaitteiden kääntöä kammella, jne.

Oppimiskeskus tulee olemaan neutraali ja kaikille avoin

Toteutus Kouvolaan

Kouvola valikoitui oppimiskeskuksen sijoituspaikaksi hyvien liikenneyhteyksiensä, mutta ennen kaikkea käyttöön sopivan kiinteistön takia. Aiesopimus Liikenneviraston ja Kouvolan kaupungin välillä allekirjoitettiin jo 29.1.2015. Vaikka Liikennevirasto toteuttaa hankkeen, ovat ratkaisun takana niin liikenne- ja viestintäministeriö, alan urakoitsijat ja koulutuslaitokset. Suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä alan kanssa. Kouvolan kaupunki toteuttaa puolestaan mm. tarvittavat katuliikennejärjestelyt.

Valtion kiinteistöstrategian mukaan on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia valtion kiinteistöjä. Kouvolassa oli juuri vapautunut aikaisemmasta käytöstä Liikenneviraston omistama radanpidon huoltorakennus, johon voidaan ilman suurempia muutoksia toteuttaa kaikki tarvittavat luokka- ja sosiaalitilat. Raideyhteydet muuhun verkkoon ovat jo olemassa. Opiskelijoilla on lyhyt kävelymatka mm. Kouvolan rautatieasemalle.

Halliin sijoitetaan Ganz-, Siemens DRS-, Thales ja Simis-C asetinlaitteet. Ganzin asetinlaitekontti on jo valmiina Hyvinkäällä. Ganz on itsessään virtuaaliympäristö, jossa voidaan opettaa jo yksistään mm. kulkuteiden tekemistä. Koulutushalliin tulee sisälle kaksi täydellistä vaihdetta. Ulkoalueelle tulee lukuisia muita vaihdetyyppejä. Sisävaihteet kytketään asetinlaitteisiin.

Oppimiskeskuksen yksi perusajatus on, että se toimii myös varautumismateriaalin ylläpitopisteenä. Esimerkiksi kokonainen asetinlaite voidaan toimittaa pikimmiten tarvittaessa muualle. Sama koskee myös esim. vaihdeosia. Koulutushalli ja ulkoalueet suunnitellaan niin, että sieltä on varsin helposti ja nopeasti lähetettävissä suuriakin osia kentälle.

Oppimiskeskusta hyödynnetään myös liikenteenohjauksen ja ratatöiden yhteistyön koulutuksessa, mm. radalle nousun paikallistamisessa. Päärakennukseen on suunnittelussa myös liikenteenohjauksen simulaattorikoulutuspiste.

Oppimiskeskuksen toimintamalli

Oppimiskeskus tulee olemaan neutraali ja kaikille avoin. Ratatekninen oppimiskeskus tulee olemaan koko alan käytettävissä. Vaikka Liikennevirasto omistaa oppimiskeskuksen, virasto ei järjestä koulutusta. Se tulee olemaan hyväksyttyjen koulutuslaitosten käytössä ja yritysten käytössä. Toimintamallissa Liikenneviraston isännöitsijä, rokkinaattori tulee vuokraamaan tiloja ulkopuolisille toimijoille ja osallistumaan voimakkaasti toiminnan kehittämiseen alueella. Sopimukset hallinnoinnista ja tilojen käytöstä tehtäneen vuoden 2017 keväällä. Toimintamallilla haetaan mahdollisimman hyvää arvoa investoitavalle rahalle, siten että rautatiealan osaaminen kasvaa Suomessa.

Ensimmäiset koulutukset turvalaitehallissa syksyllä 2017

Kaava- ja lupa-asiat ovat edenneet kaupungin kanssa ja alueelle on haettu kaavamuutos ja rakennuslupa on saatu 8.6.2016. Vanha varasto on jo purettu kesällä 2015 koulutushallin tieltä. Suunnitelmat rakennettavan turvalaite- ja sähköratatekniikan osalta ovat valmiit. Konkreettisiin rakennustöihin on tarkoitus päästä viedä kuluvan vuoden aikana. 

Tavoitteena on, että koulutus ja kertaukset päästään aloittamaan syksyllä 2017. Koulutushallin ja ulkoalueiden viimeistely vienee hieman pidempään. HItsaushallin rakentaminen ja päärakennuksen saneeraus on myös käynnissä. Tarkkaan ottaen työt eivät koskaan päätykään, koska esillä on tarkoitus olla perinteisen lisäksi uusinta ja jopa tulevaisuuden teknologiaa. Oppimiskeskus tulee olemaan elävä ja jatkuvasti kehittyvä.

Työmaan tilannetta voit seurata oheisista linkeistä

 

Yleisnäkymä rakennusalueelle

Turvalaitehalli nähtynä päärakennuksen katolta

Hitsaushalli ja näkymä Kouvolan ratapihalle

 

Koko hankkeen kustannusarvio on 13 miljoonaa euroa.

Liikennevirastossa hankkeen ohjauksesta vastaa Markku Nummelin, projektipäällikkönä toimii Janne Tuovinen ja rakennuttamista vetävät Mikko Heiskanen ja Maria Torttila. Rakennuttajakonsultti on Ramboll CM Oy. Aihio Arkkitehdit Oy toteuttaa alueen ja rakennusten arkkitehtisuunnittelun. Lisäksi mukana on ollut suuri joukko eri alojen asiantuntijoita niin virastosta, koulutuslaitoksista, palveluntuottajilta kuin sidosryhmistä.

Sivu päivitetty 26.05.2017