Pisararata lukuina

Luvut voivat vielä tarkentua hankkeen edetessä.

Pituuksia

 • Kokonaispituus: 8 000 metriä
 • Tunneliosuuden pituus: 6 000 metriä
 • Pisin tunneliosuus: Töölön asemalta Keskustan asemalle, 1 600 metriä
 • Tunneli läntiseltä suuaukolta Töölön asemalle: 1 000 metriä
 • Tunneli itäiseltä suuaukolta Hakaniemeen: 1 300 metriä
 • Tunneli välillä Helsinki keskusta-Hakaniemi: 1 400 metriä

Rakentaminen

 • Kalliota louhitaan yhteensä: noin 1 304 000 kuutiometriä
 • Eniten aikaa vievä louhintatyö: Keskustan aseman hallin ja ajotunnelin louhinta, noin 1 vuosi
 • Nopein louhintatyö: Läntisen tunnelin suuaukon louhinta, noin 3 kuukautta

Kustannukset

 • Hankkeen kokonaiskustannukset: arviolta 900 miljoonaa euroa
 • Asemien ja pintayhteyksien osuus kustannuksista: lähes 400 miljoona euroa
 • Ratojen ja tunneleiden osuus kustannuksista: noin 400 miljoonaa euroa
 • Sähkörata- ja turvalaitteiden osuus kustannuksista: vajaat 50 miljoonaa euroa
 • Loput kustannusarviosta sisältää varaukset muun muassa erilaisiin riskeihin, maa-, kallio- ja pohjavesitutkimukseen, siltojen rakentamiseen, maiseman hoitoon sekä tie- ja katujärjestelyihin.
 • Kustannuslaskennassa on käytetty pohjana Kehäradan ja Länsimetron toteutuneita yksikköhintoja.
 • Lopullinen kustannusarvio esitetään suunnitteluvaiheen lopussa lokakuussa, jolloin kaikki suunnitelmaratkaisut ovat selvillä.

Asemat

 • Kävelyaika laiturilta aseman sisäänkäynnille: 1–5 minuuttia
 • Matka-aika asemien välillä: noin 2 minuuttia
 • Junakierros Pasilasta Pasilaan: noin 10 minuuttia

Arvio matkustajamääristä 2035

Pasilan asemalta Pisararadan junaan nousee tai poistuu vuorokaudessa: 100 000 matkustajaa
Töölön asemalla vuorokaudessa: 16 000 matkustajaa
Keskustan asemalla vuorokaudessa 43 000 matkustajaa
Hakaniemen asemalla vuorokaudessa 79 000 matkustajaa
 

Suunnittelu: