Työturvallisuuskilpailu 2017

Pyöriikö päässäsi idea, joka edistäisi työturvallisuutta? Ehdota ideaasi Liikenneviraston työturvallisuuskilpailuun 1.2.-30.9.2017!

$curSection.bigImageAltText.data

Kilpailu on kaikille avoin. Kilpailussa tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja infra-alan työturvallisuuden parantamiseksi. Vain yksi osallistuminen per henkilö tai ryhmä sallitaan. Kilpailun järjestäjä on Liikennevirasto.

Kilpailuun voi osallistua esimerkiksi uutuusarvoa omaavalla laitteella, koneella, palvelulla, toimintamallilla, materiaalilla tai menetelmällä. Kilpailutyön valmiuden taso voi olla aina ideatasosta testattavaan prototyyppiin asti.

Kilpailuun jätettyjä ehdotuksia arvioidaan seuraavin kriteerein:

  • Innovatiivisuus ja uutuusarvo
  • käytännöllisyys ja kustannustehokkuus
  • vaikuttavuus ja toteuttamiskelpoisuus
  • infra-alan työturvallisuuskulttuuria edistävät ominaisuudet

Kilpailun aikataulu ja kilpailuun osallistuminen

Kilpailun hakuaika alkaa 1.2.2017 ja päättyy 30.9.2017.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä webropol-lomake. Täyttämällä kilpailuhakemuksen ehdotuksen jättäjä(t) hyväksyy kilpailun säännöt.

Kilpailun tulokset julkistetaan marraskuussa 2017. Kaikille ehdotuksen jättäneille ilmoitetaan kilpailun tuloksista sähköpostitse. Palkinnot jaetaan joulukuussa 2017.

Palkinnot

Paras ehdotus palkitaan 5000 euron, toiseksi paras 3000 euron ja kolmanneksi paras 2000 euron rahapalkinnolla.

Järjestäjä voi olla palkitsematta yhtään ehdotusta, mikäli arviointiraati toteaa, että arviointikriteerit eivät täyty.

Kilpailun järjestäjän vastuu ja oikeudet

Liikennevirasto noudattaa toiminnassaan Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621).
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, mikäli tiedon antaminen aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. 

Ehdotuksen jättäjää pyydetään yksilöimään ja perustelemaan ehdotuksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Sähköisessä webropol-hakulomakkeessa on tälle oma kohtansa täytettäväksi.

Kilpailun järjestäjällä on kilpailun päätyttyä oikeus ilman korvausta julkistaa tai julkaista, välittää, saattaa yleisön saataville, muokata tarpeen mukaan sekä käyttää Liikenneviraston omassa toiminnassa palkittavien ehdotusten lyhyitä kuvauksia. Kilpailun järjestäjä pyytää lyhyet kuvaukset palkittavilta erikseen.

Mikäli kilpailun järjestäjä toteaa ehdotuksen sellaiseksi, että sitä voitaisiin jatkokehittää yhteistyössä joko Liikenneviraston tai muun liikennealan toimijan kanssa, tullaan ehdotuksen jättäjän kanssa neuvottelemaan mahdollisesta yhteistyöstä kilpailun päätyttyä.
 

Arviointiraati

Kilpailuun jätetyt ehdotukset käsitellään arviointiraadissa. Arviointiraati perustelee valintansa vain palkittujen ehdotusten osalta.  Kaikille kilpailuun osallistuneille annetaan lyhyt palaute palkittujen ehdotusten valintavaiheen päätyttyä. Arviointiraati käsittelee ehdotukset luottamuksellisesti.

Arviointiraadin jäsenet:

  • Mirja Noukka, ylijohtaja, Liikennevirasto
  • Risto Lappalainen, työturvallisuuspäällikkö, Liikennevirasto
  • Tiina Jauhiainen, T&K ohjelmajohtaja, Liikennevirasto
  • Paavo Syrjö, toimialajohtaja, Infra Ry
  • Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto
  • Kaarina Myyri-Partanen, johtaja, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Kysymykset ja vastaukset

Kilpailun kysymykset ja vastaukset löytyvät omalta sivultaan, johon pääset tästä linkistä.

 

Kilpailun järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 

Sivu päivitetty 13.06.2017