Teiden kunnossapidon kilpailutus

 

Liikennevirasto kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Liikennevirasto tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden  talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa,  raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. Nyt myös Harja otetaan raportoinnin avuksi.

Ajankohtaisia

Hintojen hajonta lisääntyi maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksessa v. 2016 (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutusaikataulu 2017

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat 1.10.2016-1.10.2017 kartalla

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen tulokset 2016 (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden esittelytilaisuuksien aineistot (lue lisää)

Ennakkotietoa v. 2017 kilpailuun tulevista hoidon alueurakoista  (lue lisää)