Yhteystiedot

Liikennevirasto

hankinnan asiantuntija

Katri Eskola

  • 029 534 3507
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Uudenmaan ELY-keskus

Tuomas Vasama

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tero Ahokas

Pirkanmaan ELY-keskus

Ossi Saarinen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Jukka Annala

Keski-Suomen ELY-keskus

Eino-Matti Hakala

Pohjois-Savon ELY-keskus

Markus Simonen

Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus

Jarmo Eskola

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Kari Holma

Lapin ELY -keskus

Matti Ryhänen

Tiepäällysteiden ylläpidon kilpailutus

Maantiepäällysteiden ylläpidon 2017 urakoiden tarjouspyyntökierros käynnistyi hieman aikaisempia vuosia aikaisemmin. Ensimmäinen koostevalintamenettelyllä kilpailutettu kokonaisuus ratkaistiin jo ennen joulua v. 2016.

Hankintaohjelmaa ylläpidetään sivulla: Kunnossapidon hankintaohjelmat.pdf (linkki). Tarkempi arvio tarjousten sisäänjättöaikataulusta: (lue lisää).

 

Tulevia tapahtumia

30.3.2017 klo 12.30 – 16 Turvallisuusiltapäivä tienpäällystys- ja tiemerkintätöiden urakoitsijoille, tilaajille ja konsulteille (lue lisää)

19.4.2017  klo 9 – 13 HARJA -koulutus päällystys- ja tiemerkintäurakoiden tilaajille ja tilaajan apuna toimiville konsulteille

20.4.2017  klo 8.30 – 13 HARJA -koulutus päällystys- ja tiemerkintäurakoitsijoille

 

Tilaisuuksiin voi osallistua Liikenneviraston tiloissa (Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12, Helsinki) ja ELY -keskuksissa Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Vaasassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Tilaisuuksien tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina ja tilaisuuksiin voi ilmoittautua sähköpostitse Katri Eskolalle.

 

Ajankohtaista kauden 2017 tienpäällystysurakoissa

Päällysteiden ylläpidon urakat kilpailutetaan sähköisesti eUrakan sijasta tarjouspalvelussa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki  voimassa olevaa DHJ KASSUa lukuun ottamatta.

Päällysteiden ylläpidon urakoiden seurannassa ja raportoinnissa otetaan käyttöön HARJA- järjestelmä, jota varten urakoitsijoilla tulee olla nimettynä käyttövaltuusvastaava, joka hallinnoi yrityksen käyttöoikeuksia. HARJA-järjestelmän myötä saadaan käyttöön rajapintoja tietojen siirtoon. (lue lisää)

Tienpäällystysurakoissa tarjotaan mahdollisuutta päällystystyön digitalisaation kehittämiseen. Urakoitsija voi esittää kokeiltavaksi omia innovatiivisia digitaalisia ratkaisujaan, jotka edistävät urakan kustannustehokkuutta ja päällysteiden laatua. Nämä voivat liittyä esim. seuraavien tekijöiden automaattiseen, jatkuvaan mittaukseen ja tulosten paikkaan sidottuun raportointiin:

  • Levitetyn massan määrien mittaaminen (leveys, pituus, paksuus/massamäärä)
  • Levitetyn massan linkittäminen sen valmistustietoihin (koostumus, lämpötilat), käytettyihin raaka-aineisiin ja niiden laatutietoihin (raaka-aineiden jäljitettävyys)
  • Levitystyön onnistuminen (tasalaatuisuutta kuvaavat parametrit kuten esim. lämpötila ja sen hajonta, lajittumat ja muut työvirheet, tasaisuus, sivukaltevuus)
  • Tiivistystyön onnistuminen (lämpötilat, tiiveys/tiivistystyö)
  • Jyrsintäsyvyyksien mittaaminen
  • Kuumennuslämpötilojen mittaaminen
  • Digitaalisen suunnitelman toteutukseen ja koneohjaukseen

 

Kokeilujen tavoitteena on parantaa päällystysurakan tehokkuutta ja laatua sähköistä toimintamallia kehittämällä. Toteutettavaksi valitaan kokeiluja, joiden arvioidaan täyttävän tämän tavoitteen. Toteutetusta kehittämistehtävästä maksetaan ennakolta yhdessä sovittu kehityspalkkio.

Tulokset raportoidaan sähköisesti paikkaan sidottuna ja luovutetaan tilaajalle. Lisäksi on laadittava Liikenneviraston verkkosivuilla julkaistava raportti, jossa kuvataan tavoite ja toteutus sekä digitaalinen prosessi sekä arvio tulosten käytettävyydestä ja hyödyistä. 

Tilaajan tavoitteena on, että onnistuneet digitaaliset innovaatiot voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön tienpäällystysurakoissa.

Päällysteiden ylläpidon hankinta

Päällysteiden ylläpitoa hankitaan ELY-keskusten toimesta vuosittain kilpailutettavilla kokonaisurakoilla, monivuotisilla kumppanuussopimuksilla ja pitkäaikaisilla palvelusopimuksilla. Ketteryyttä hankintaan on haettu myös uusista innovatiivisista hankintamahdollisuuksista: Vuonna 2016 käynnistyi Suomen ensimmäinen dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella.

Päällystettyjen maanteiden ylläpitoon on viime vuosina ollut käytettävissä noin 140 miljoonaa euroa, josta noin 20 miljoonaa euroa kuluu tiemerkintöjen uusimiseen ja loput päällysteiden uusimiseen ja korjaamiseen. Vuosien 2016-2018 korjausvelkaohjelma nostaa jonkin verran päällysteiden uusimiseen vuosittain käytettävää rahoitusta.

Korjausvelkaohjelman ansiosta päällysteitä uusittiin vuonna 2016 enemmän kuin moniin vuosiin, noin 3400 km. Tähän vaikutti ilman muuta myös bitumin hintataso, joka oli edullisempi kuin kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana.

Tietoja päällystyskohteista ja -aikatauluista voisi mahdollisesti löytyä myös paikallisista ELY -keskuksista (aluevalinta oheisen sivun yläpalkissa oikealla)