Käynnissä olevat kilpailutukset

Liikennevirasto hankkii palveluntarjoajilta väylien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja asiantuntijapalveluja.

Monista Liikenneviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen tulevista hankinnoista ilmoitetaan jo ennen hankintailmoitusvaihetta sivuiltamme löytyvissä hankintaohjelmissa.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Liikenneviraston hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.

Tällä sivulla on HILMAssa julkaistujen hankintailmoitusten kilpailutusasiakirjoja sikäli kuin asiakirjat eivät ole Hanki-palvelussa tai projektiportaaleissa. Tarjouspyyntöasiakirjojen sijainti on kerrottu hankintailmoituksessa.

Tiestötietojärjestelmä ja -palvelut

Tarkennukset hankinta-asiakirjoihin ja osallistumisvaiheen kirjalliset kysymykset ja vastaukset

Osallistumisvaiheen hankintailmoitus (zip)

Alustava tarjouspyyntö (zip)

Liite 1.0 Hankintamenettelyn kuvaus

Liite 3.6 Asiakirjaluettelo

Asema-alueiden hoito alueella 2

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

Lisäkirje ja päivitetty valaisinluettelo (zip). Lisätty 10.4.2017.

Asema-alueiden hoito alueella 4

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

Lisäkirje ja päivitetty valaisinluettelo (zip). Lisätty 10.4.2017.

Lisäkirje 2 (zip). Lisätty 11.4.2017.

Rokkinaattori, isännöintipalvelut

Tarjouspyyntöaineisto (julkaistu 21.2.2017)

Lisäkirje 1 (julkaistu 15.3.2017)

Rannikon avattavien siltojen käyttö ja Pohjan sillan kunnossapito 2017 - 2022

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

Urakkaesittelyn diat (julkaistu 23.3.2017)

Lounais-Suomen avattavien siltojen käyttö ja kunnossapito 2017 - 2022

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

21.2.2017 lisätty Lisäkirje 1 (zip)

Maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat 2017-2022

Tarjouspyyntöaineisto

VTS järjestelmän ennakoivan riskientunnistuksen kehittäminen ja järjestelmän avointen OGC-liitäntärajapintojen toteuttaminen

Tarjouspyyntö
Hankintapäätös
ESPD

Rautateiden rakennuttamispalvelut, Rakennuttajakonsultin hankinta

Rakennuttajakonsultin hankinta, Tarjouspyyntöaineisto (.zip) (julkaistu 29.9.2016)

Lisäkirje 1 (julkaistu 3.11.2016)

Lisäkirje 2 (julkaistu 14.11.2016)

Tieliikennekeskuksen puheluidenhallintajärjestelmä

Puheluidenhallintajärjestelmän kilpailutus (.zip) julkaistu 20.9.2016. Zip-tiedostoon lisätty lisäkirje 1 27.9.2016 ja lisäkirje 2 sekä vastaukset toimittajan kysymyksiin 7.10.2016. Tiedostoa on päivitetty 10.10.2016 vastauskirjeen puuttuvien vastauksen takia sekä uusi Tietoturvallisuussopimus lisätty, joka ilmoitettiin lisäkirjeessä 2.

13.10.2016 lisätty lisäkirje 3, liittyen tarjousten jättämispäivään. Lisäkirje 3.

14.10.2016 lisätty lisäkirje 4, liittyen rajapintaan. Lisäkirje 4.

21.10.2016 lisätty lisäkirje 5, tarkennus Toimittajien kysymysten vastauksiin Lisäkirje 5.

Kunnossapitoalue 6 rakennusten hoito ja huolto 2016–2021

Kunnossapitoalue 6 rakennusten hoito ja huolto 2016–2021.
Lisäkirje 1

HUOMIOITAVAA:
Tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet "Soveltuvuusvaatimukset" ja "ESPD-lomake", jotka on tarjoajan täytettävä ja allekirjoitettava ja sen jälkeen liitettävä ne tarjoukseensa.

Huom. Oheiseen zip-tiedostoon on lisätty korjausilmoitus 19.9.2016. Lisäkirje 1 lisätty sivuille 7.10.2016. 

LISÄKSI:
Saadakseen laskenta-aineistoon kuuluvat kohdetietolomakkeet tarjoajan tulee ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen: markku.ahtiainen@liikennevirasto.fi ja markku.uusitalo@ramboll.fi. Kohdetietolomakkeet toimitetaan tarjoajalle sähköpostitse zip-tiedostona. Sähköpostin aihekenttään maininta "KP-alue 6 rakennukset_Kohdetietolomakkeet". 

Hyvinkää-Riihimäki lisäraide ratasuunnitelma

Hyvinkää-Riihimäki lisäraide ratasuunnitelma

Merenmittaushankinnat – Hydrographic Survey procurements

FTA Hydrographic Surveys 2017: First notice (03.11.2016)

Oulu-Kontionmäki rataosuuden perusparannus

Oulu - Kontiomäki rataosuuden perusparannus, päällysrakennetyöt kilometrivälillä 796+500 – 835+500

Kimolan kanavan siltojen rakennussuunnittelu

ESPD-lomake

Tarjouspyyntöaineisto

Aikaisemmat suunnitelmat

Lisäkirje 1 (zip). Lisätty 27.3.2017
 

Tietotopyyntö, jäänmurto irtokeulan rakentaminen Saimaalle

Yleiskuvaus irtokeula.PDF