Merikartoitusaineistot

Syvyysmittausaineistot

Syvyyspistetiedot ovat pistemäisessä (vektori) muodossa olevia kaikuluotausaineistojen tai vastaavien (esim. lasermittausmenetelmällä mitatut aineistot) mittausjärjestelmien mittaushavaintoja. Syvyyspistetietoja käytetään ensisijaisesti merikarttatuotantoon, väylien suunnitteluun ja ylläpitoon.

Syvyyspistetietoja on saatavissa merialueilta, Vuoksen, Kymen ja Päijänteen vesistöistä.

Numeeriset syvyyspistetiedot ovat yksityiskohtaisempia kauppamerenkulun väylillä ja veneilyväylillä. Numeerisia syvyyspistetietoja on vaihtelevasti muilta alueilta. Peittävillä syvyysmittausmenetelmillä (kaikuharaus ja monikeilaus) tuotetuissa syvyyspisteaineistoissa syvyyspistetiheys on < 2m. Muilla mittausmenetelmillä (esim. linjaluotaus) syvyyspisteaineistoissa syvyyspistetiheys on 10 – 40 metriä.

Merikartta-aineistot

Merikartta-aineistot koostetaan useista tietolähteistä, joista tärkeimmät ovat vesiväylärekisteri, syvyysmittausaineistot sekä Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta. Aineistoja yleistetään useaan eri yleistystasoon erilaisia karttatuotteita varten. Liikenneviraston vastuulla olevat kohdeluokat ovat saatavilla lataus- ja katselupalvelun kautta.