Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Riitta Parviainen

 • 0295 34 3034
 • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Hankkeen sisältö

Hankkeessa maantie 148 levennetään kaksiajorataiseksi Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä osuudella. Myös liittymien kaistamääriä kasvatetaan. Alikeravantien liittymäalueelle rakennetaan alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle. Keravanjoen yli rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle uusi silta, jonka pohjoisreunaan tulee korotettu kevyen liikenteen väylä. Lisäksi rakennetaan melusuojauksia, ja tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusitaan.

Toimenpiteet liittymittäin

Savion eritasoliittymä:

Alikeravantien liittymä:

 • Kaistojen määrää liittymässä lisätään
 • Melusuojauksia
 • Kevyelle liikenteelle rakennetaan alikulut maantien ja Alikeravantien ali Alikeravantielle, Ollilantien ja Sibeliuksentien väliselle osuudelle rakennetaan toinen kaista
 • Suunnitelmakartta: Alikeravantien liittymä

Valtatie 4:n liittymä:

 • Ramppeihin rakennetaan saapuville ajoneuvoille kääntyvien kaistat
 • Läntiseen ramppiliittymään rakennetaan liikennevalot
 • Etelään suuntautuvan rampin linjausta muutetaan
 • Linja-autopysäkit pohjoisille rampeille
 • Suunnitelmakartta: Valtatie 4:n liittymä
Lahdentien liittymä:
 • Kaistojen määrää liittymässä lisätään
 • Keravanjoen yli rakennetaan uusi silta, jonka yhteyteen tulee korotettu kevyen liikenteen väylä.
 • Liittymän itäpuolella tehdään tiejärjestelyjä
 • Suunnitelmakartta: Lahdentien liittymä
Sivu päivitetty 06.10.2015