Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla

Käynnissä

Maantie 148:n parannushankkeessa Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavaa maantietä parannetaan Keravan kohdalla maantielle sekä sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Alikeravantien liittymään rakennetaan alikulut kevyen liikenteen käyttöön. Toimenpiteet vähentävät ruuhkia, minkä lisäksi ne nostavat kevyen liikenteen turvallisuustasoa sekä parantavat edellytyksiä elinkeinoelämän ja maankäytön kehittymiselle. Hanke toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisrahoitteisena hankkeena.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla

Hankkeen taustat

Maantie 148 on seudullinen yhteys Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen ja siitä edelleen valtatielle 7. Nykyisellään maantie 148 useine liittymineen on hyvin ruuhkainen, mikä tekee liikkumisesta varsinkin ruuhka-aikoina erittäin hidasta.

Tieosuus on nykyisellään hyvin ruuhkainen etenkin Keravan kohdalla, jossa maantie 148:lla liikennöi päivittäin 9 500–22 600 ajoneuvoa. Eniten liikennöity osuus on Alikeravantien liittymän ja valtatien 4 ramppiliittymien välillä, mutta ruuhkat hidastavat matkantekoa koko tieosuudella. Myös tieosan liittymät ovat erityisesti ruuhka-aikoina erittäin kuormittuneita.

Keravan, Sipoon ja Tuusulan yhteenlasketun asukasluvun arvioidaan kasvavan noin 42 % vuoteen 2020 mennessä, minkä lisäksi alueelle odotetaan samassa ajassa syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja. Liikennemääriä lisäävät myös alueelle rakentuvat tai toteutettavat suuret logistiikkakeskukset. Asukasmäärän kasvu sekä alueiden kehittyminen lisää liikennemääriä jo nykyisellään ruuhkaisella tieosuudella.

Tavoitteena on poistaa ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä ja sen liittymistä. Alikeravantien liittymään rakennettavat alikulut puolestaan parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on poistaa lisäkaistoin ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä ja sen liittymistä. Alikeravantien liittymään rakennettavat alikulut puolestaan parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta, kun kevyt liikenne siirretään kulkemaan ajoneuvoliikenteen kanssa eri tasoon. Lisäksi hankkeessa rakennetaan melusuojauksia, ja tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusitaan.

Hanke parantaa edellytyksiä elinkeinoelämän ja maankäytön kehittymiselle, sillä toimivat yhteydet tukevat kaavoituksen ja maankäytön tarpeita. Tulevaisuudessa alueelle sijoittuvat esimerkiksi Keravan ja Sipoon logistiikkakeskukset, joihin suuntautuvan raskaan liikenteen kulku helpottuu. Hankkeen yhteydessä rakennettavat melusuojaukset vähentävät tieosuuden lähialueille suuntautuvia meluhaittoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2015. Kaikki hankkeessa rakennetut ja parannetut väylät on otettu liikenteelle joulukuussa 2016, ja keväällä 2017 hankealueella tehdään viher-, kiveys- ja viimeistelytöitä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 18,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon yhteisrahoitteisena hankkeena, jonka rakennuttamisesta ja hankintojen tilaamisesta vastaa Liikennevirasto.

Sivu päivitetty 15.03.2017