Mansikkakosken ratasillan rakennussuunnittelu

Hankinnan keskeyttäminen

Liikennevirasto on tehnyt 28.2.2017 päätöksen hankinnan LIVI/7214/02.01.00/2016 "Mansikkakosken RS, rakennussuunnittelu" keskeyttämisestä.

Hankinnan kohteen lähtökohdat edellyttävät lisäselvityksiä ja lähtötietojen uudelleen arviointia Vuoksen vesistöön liittyen. Lisäselvityksien tuloksilla voi olla oleellisia ja merkittäviä vaikutuksia hankinnan kohteena olevan suunnittelutoimeksiannon sisältöön, työn laajuutteen sekä toimeksiannon aikatauluun.

Päätös hankinnan keskeyttämisestä