Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen haku vuodelle 2017 on päättynyt. Määräaikaan mennessä Liikennevirasto sai 43 hakemusta. Päätökset valtionavustuksesta tehdään helmikuun loppuun mennessä. Avustusta saaville hankkeille järjestetään infotilaisuus 22.3.2017 kello 12 (Helsinki, Pasila).

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. Valtionavustusta haetaan vuosittain ja sen myöntämisestä päättää Liikennevirasto.

Liikennevirasto sai yhteensä 44 liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemusta vuonna 2016. Valtionavustus myönnettiin 22 hankkeelle. Hankkeiden lyhyet kuvaukset löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Tiedote (pdf)

Hakuohjeet (pdf)

Hakulomake (docx)

Valtionavustushankkeiden 2016 seuranta- ja raportointiohjeet sekä vaadittavat lomakkeet

Seuranta- ja raportointiohje (pdf)

Raportointilomake (docx)

Menojen ja tulojen ilmoituslomake (docx)

Työajanseurantalomake (xlsx)

Vuoden 2016 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2015 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus