Liikenteen automaatio

Liikenteen automaatiolla nostetaan liikennejärjestelmän turvallisuus ja sujuvuus uudelle tasolle seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tähän pystytään automatisoimaan aikaisemmin ihmiselle vastuulla olleita toimintoja erityisesti ajoneuvojen kuljettamisessa mutta myös liikenteen ohjauksessa ja yleensä liikennejärjestelmän operoinnissa. Inhimillisten virheiden eliminointi parantaa liikenneturvallisuutta ja inhimillisen toiminnan vaatimien toimintapuskurien (kuten vähimmäisetäisyydet toisiin kulkuneuvoihin) vähentäminen puolestaan sujuvuutta. Liikennevirasto automatisoi jatkuvasti omia toimintojaan sekä vastaa osaltaan liikenteen automaation mahdollistamiseksi Suomen liikennejärjestelmässä.

Tieliikenteessä automaatio etenee monella eri tavalla kohti kokonaan automaattisia robottiautoja. Autoteollisuus kehittää automaatiota vähitellen kuljettajan tukijärjestelmiä lisäten ja niiden automaatiotasoa vähitellen nostaen. Google pyrkii nopeampaan etenemiseen kaupunkiseudulle tarkoitettujen korkean tason automaattiautojen avulla. Joukkoliikenteessä ollaan siirtymässä erilaisita people movereista kohti automaattisia kaupunkibusseja. Tavaraliikenteessä puolestaan kehitetään kuorma-autojen letka-ajoa, jossa vain letkan ensimmäistä autoa ajaa kuljettaja.

Rautatieliikenteessä lisätään automatiikkaa sekä päätöksentekoa auttavien tietojen ja järjestelmien käyttöä osana rataverkon käytön ja liikenteen ohjauksen tehostamista. 

Meriliikenteen automatisointia edistetään lisäämällä älykästä riskienhallintaa, virtuaalista infrastruktuuria ja yhteiskäyttöistä sähköistä tietoa.

Tiedon sähköistäminen ja suurten tietomassojen automaattinen käsittely, yhdistely ja hyödyntäminen, mahdollistavat tehokkaamman liikkumisen ja kuljettamisen sekä aivan uudenlaiset liikenteen palvelut.