Liikkuminen palveluna

Liikkuminen on muuttumassa palveluksi (Mobility as a Service, MaaS), jossa koko liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti.

Yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, että matkustaja saa tarvitsemansa palvelut helposti ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Eri liikennemuodot toimivat saumattomasti yhdessä, ja matkan aikanakin suunnitelmaa voi muuttaa, sillä tieto liikkuu liikkujan ja logistiikan matkassa sujuvasti yli liikennemuotovaihdosten.

Liikenneviraston roolina on toimia MaaS ekosysteemin mahdollistajana, esteiden poistajana ja yhteentoimivuuden tukijana. Varsinaiset palvelut tuotetaan pääosin yritysvetoisesti. Avaamalla käytössämme olevat tiedot kaikkien saataville mahdollistamme uusien palveluiden, innovaatioiden ja liiketoiminnan syntymisen. Kehitystä edesautetaan esimerkiksi keräämällä ja avaamalla joukkoliikenteen (reitti ja ajantasa) tiedot liikenteestä kaikkien käyttöön sekä edistämällä yhteiskäyttöisten maksujärjestelmien syntymistä. Käymme aktiivista vuoropuhelua MaaS-operaattoritoimintaan ilmoittautuneiden kanssa esimerkiksi siitä, tarvitaanko toiminnassa yhteisiä rajapintastandardeja.

Olemme kokeiluissa mukana parantamassa tietojen laatua ja tukemassa uuden liiketoiminnan syntymistä. Tästä esimerkkinä mm. Aurora-hanke, joka toteutetaan Tunturi-Lapissa.

Liikenneviraston työ joukkoliikenteen toimivuuden parantamisessa ja kestävän liikkumisen edistämisessä ovat tärkeä osa MaaS-ekosysteemin rakentamista.