Kävely ja pyöräily

Liikennevirasto edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita valtakunnallisissa toimintalinjoissa sekä alueellisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Lisäksi se ohjaa ELY-keskuksia kävely- ja pyöräteiden rakentamisessa ja kunnossapidossa. Myös kuntien ja seutujen tukeminen liikkumisen ohjauksessa edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus suomalaisten päivittäisistä matkakilometreistä on noin neljä prosenttia. Matkojen lukumäärissä laskettuna osuus on suurempi: vajaa kolmasosa matkoista tehdään jalan tai pyörällä.

Liikennevirasto laati yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman 2020. Sen taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön strategia, jonka tavoitteena on lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 20 prosenttia ja vastaavasti vähentää henkilöautomatkoja. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä valitsemaan kävely tai pyöräily ainakin osalla matkoistaan.

Sivu päivitetty 10.11.2016