Ajankohtaista

Louhintatyöt

Viikon 47 (21.11. alkava viikko) alussa on aloitettu louhintatyöt Laitaatsalmen ABC:n läheisyydessä. Louhintatyöt kestävät arviolta noin kaksi kuukautta. Räjäytyksistä ilmoitetaan aina äänimerkillä, ja liikenne valtatiellä sekä jalkakäytävillä pysäytetään räjäytysten ajaksi.

Myös paalutustyöt valtatien ja Aholahdentien risteyksen läheisyydessä sekä Laitaatsalmen molemmilla rannoilla ovat käynnissä.

Molempia töitä tehdään klo 7.00-18.00 välisenä aikana. Työt aiheuttavat jonkin verran melua ja tärinää ympäristöön.

Viikolla 2 aloitetaan kevyen liikenteen väylän louhinta ABC:n vierestä. Työstä aiheutuu lyhyitä pysäytyksiä liikenteelle.

Muutoksia kevyen liikenteen järjestelyihin 18.10.2016 alkaen

Etelän puoleisen ajoradan rakennustöiden vuoksi kevyen liikenteen järjestelyihin tehdään seuraavia muutoksia 18. lokakuuta.

Osa valtatien 14 ja Laivamiehentien liittymän kohdalla olevista kevyen liikenteen väylistä tullaan sulkemaan. Lisäksi valtatien kevyen liikenteen väylä välillä Kellotornintie–Laivamiehentien liittymä siirretään kulkemaan ABC-liikenneaseman toiselle puolelle. Muutosten vuoksi kevyt liikenne ohjautuu jatkossa Suuri Savontien ja Laivamiehentien kautta.

Samalla valtatien ja Laivamiehentien risteyksessä oleva linja-autopysäkki siirretään Laivamiehentien länsipuolelle. Muiden linja-autopysäkkien sijaintiin ei tule muutoksia.

Alla olevaan karttaan on merkitty muuttuneet järjestelyt, ja uudet kulkureitit ovat viitoitettu myös paikan päällä.

Kevyen liikenteen järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

>> Kartta pdf-tiedostona

Muut liikennejärjestelyt

Urakan alkuvaiheessa työt keskittyvät Laitaatsalmen eteläisen sillan rakentamiseen, ja maantieliikenne on ohjattu väliaikaisesti ratapenkereillä kulkeville kiertoteille.Kiertotiejärjestelyistä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle. Rakennustöiden ajan on käytössä kaksi ajokaistaa, poikkeuksena ainoastaan lyhyet tilapäiset liikennekatkot räjäytysten aikana.

Kevyen liikenteen yhteys Laitaatsillantieltä valtatielle 14 suljettiin elokuun 30. päivä eteläisen sillan rakentamisen ajaksi, eli syksyyn 2017 saakka. Kevyt liikenne ohjataan väliaikaisesti Pihlajavedentien kautta Savontielle ja siitä valtatielle 14 olemassa olevia kevyen liikenteen väyliä pitkin.