Usein kysyttyä

Miksi parannustöitä tehdään?

Kehä I on työmatkaliikenteen pahin pullonkaula pääkaupunkiseudulla, joten sen sujuvoittamiseen tähtäävät työt ovat todella tarpeen. Esimerkiksi kolmansien kaistojen rakentaminen Espoon rajan tuntumasta Vihdintielle vähentää Mestarintunnelin häiriöitä. 

Meluntorjuntaa parannetaan ja joukkoliikenteen kulkua sujuvoitetaan. Reimarlan alueella tie on rakennettu pehmeikön päälle, minkä takia pohjarakenteet ja meluesteet kaipaavat siellä uusimista.  

Työt ovat osa Kehän parantamisen kokonaisuutta, jonka edellinen osuus valmistui Leppävaarassa 2011. Idässä Kivikontien kohta valmistuu kesällä 2016 ja lännessä Keilaniemen kohta 2018. 

Miksi Kehä I:n ja III:n Hämeenlinnanväylän kriittiset urakkavaiheet osuivat samaan ajankohtaan?

Hämeenlinnanväylän siltakorjauksista vastaavat Kehä I:n kohdalla Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki, ja Kehä III:n kohdalla ELY-keskus. 

Siltatöitä ei voida tehdä talviaikaan, ja peräkkäinen tekeminen olisi siirtynyt Kehä III:n työt kahdella vuodella eteenpäin. Siltojen korjauksissa ei aina voida odottaa kovin kauan, koska niitä on rakennettu samoihin aikoihin ja näin ollen peruskorjaustarvekin osuu yhteisiin ajankohtiin. Myös vastaisuudessa pääkaupunkiseudulla joudutaan tekemään vilkkaasti liikennöityjen siltojen korjauksia samanaikaisesti. Tänä vuonna töiden määrä ei poikkea tavanomaisesta.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat. Kehältä Hämeenlinnanväylän pohjoissuuntaan johtavat rampit ja alikulut uusitaan. Hämeenlinnanväylän ylittävä Muurimestarin pohjoinen silta uusitaan ja muita siltoja levitetään sekä kunnostetaan. 

Pyöräilijät ja jalankulkijat saavat levennettyjä reittejä, ja pysäkkijärjestelyt helpottavat julkisten kulkuvälineiden liikennöintiä. Kaupunkien rajan ja Vihdintien välillä sekä Suomalais-venäläisen koulun kohdalla rakennetaan meluesteitä.

Mikä on hankkeen aikataulu?
Työt käynnistyivät puunkaadolla maaliskuussa 2016. Liikennevaikutukset alkoivat huhtikuussa ja töitä tehdään monipuolisesti syksyyn asti. Talvella työmaalla on hiljaisempaa, joten tavoitteena on pitää kaikki kaistat avoinna liikenteelle. Kevään tullen haittaa on kulkijoille enemmän. Kokonaisuuden arvioidaan olevan valmis syksyllä 2017. 
Miten työt vaikuttavat liikenteeseen?

Ruuhkia on tiedossa, ja niistä kärsivät niin yksityisautot kuin julkinen liikennekin. Siltatyöt ovat erityisen hankalia, etenkin Hämeenlinnanväylän kohdalla, jossa käytössä on uuden sillan rakentamisen aikana vain yksi silta tavanomaisen kahden sijasta.  

Liikenteen sujuvuutta kannattaa seurata esim. Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelusta tai jostakin muusta liikennettä seuraavasta karttapalvelusta (Here, Bing tms.).

Kiertoreittejä ei juuri ole. Kyytien yhdistäminen, joukkoliikenteen käyttö tai liikkuminen ruuhka-aikojen ulkopuolella helpottavat. Bussit ja junat tarjoavat vaihtoehtoja, länsimetrokin avauduttuaan. 
 
Sujuvalla ajotavalla on myös erityinen merkitys. Liittymistä tulijat tulisi päästää joustavasti mukaan Kehän liikenteeseen. Kannattaa myös muistaa, että kuorma-autot vaativat enemmän tilaa kuin henkilöautot. 

Miksi työmaan nopeusrajoituksia ei poisteta yö- ja viikonloppuajoiksi?
Kyse on tiellä liikkujien turvallisuudesta. Vaikka töitä ei työmaalla parhaillaan tehtäisikään, tien turvajärjestelyt poikkeavat silti normaalista. Kapeammat kaistat, poikkeusreitit ja poistetut turvakaiteet sekä muut työnaikaiset poikkeusjärjestelyt vaativat alennetut nopeudet.
Millaista haittaa hankkeesta on alueen asukkaille?

Asuntokaduille voi tulla enemmän liikennettä. Toisaalta hankkeen myötä liikenne sujuvoituu ja väylät paranevat. 

Lisäkaistojen ja meluesteiden rakentaminen näkyy myös viherympäristössä. Edellisten kasvien tilalle tulee uusia istutuksia. 

Miksi ei odotettu Länsimetron liikennöinnin alkamista ennen töiden käynnistämistä?
Kun työt aloitetaan keväällä, ne saadaan tehtyä kahden kesän ja yhden talven aikana. Kesällä työt sujuvat jouhevammin, koska liikennettä on talviaikaa vähemmän. Kesä on myös talvea turvallisempi sekä tielläliikkujille että urakoitsijalle.
Mihin saakka ruuhkat voivat ulottua töiden aikana?
Liikennevaikutuksia on simuloitu hankkeen suunnitteluvaiheessa, mutta ruuhkien syntymistä on silti vaikea tietää tarkasti. Todennäköisesti suurimmat haittavaikutukset ovat Leppävaaran suoralla Turunväylälle asti, ja idässä Hämeenlinnanväylältä Tuusulanväylälle saakka. 
Onko Pirkkolan urheilupuistoon vaikea päästä töiden aikana?
Kävellen ja pyöräillen Pirkkolaan pääsee normaalisti. Lännen suunnasta Kehää pitkin kulkeminen on hankalaa silloin, kun siltaremontit ovat käynnissä. Idän suunnasta kulku on hieman helpompaa. 
Miksi Konalan koirapuisto suljettiin?
Puiston läheisyydessä tehdään paalutuksia ja maanalaisia johtoja siirretään. Lisäksi puiston koko muuttuu hieman, kun viereinen melueste rakennetaan aiempaa suuremmaksi. Puisto avataan jälleen viimeistään kesällä 2017.
Mitä hyötyä hankkeesta on jalankulkijoille ja pyöräilijöille?
Kulkeminen muuttuu miellyttävämmäksi, kun meluhaitat pienenevät. Lisäksi Vihdintien ylitykseen rakennetaan uusi Reimarlan silta erilleen ajoradoista.  Se on turvallisempi eikä mahdollista kuraa tai loskaa enää lennä pyöräilijöiden päälle. 
Mitä Espoon Keilaniemessä tapahtuu?

Kehän liikenne viedään maan alle tunneliin Keilaniemessä. Mittavat muutokset valmistuvat 2018. Hankkeesta vastaavat Espoon kaupunki ja Liikennevirasto. Lisätietoja Espoon kaupungin hankesivulta.

 
Miten bussivuorot muuttuvat?

Pysäkkijärjestelyistä ja joukkoliikenteestä kertoo HSL: www.hsl.fi.

 
Mistä saan lisätietoja hankkeesta?

Hankkeella on tämän verkkosivun lisäksi Facebook-profiili, www.facebook.com/kehaykkonen

Omaan puhelimeensa tietoja muutoksista liikennejärjestelyissä saa, kun ilmoittaa numeronsa hankkeen WhatsApp-listalle. Numero on 045 8994412. Viestejä lähetetään noin kerran viikossa. 
 
Sähköpostilla noin kerran kuudessa viikossa tulevan uutiskirjeen saa lähettämällä viestin osoitteeseen: keha1@ahjocomms.fi. Samaan osoitteeseen voi myös lähettää kysymyksiä ja antaa palautetta hankkeesta. 
 
Suoraan työmaata koskevaa palautetta varten urakoitsijalla on työmaapuhelin, p. 050 308 2156. 

 
Miksi töitä ei tehdä kolmessa vuorossa?

Monien työvaiheiden valmistumista ei voida ihmis- tai konevoimia lisäämällä nopeuttaa. Esimerkiksi maaperän stabiloinnissa käytettävän sideaineen kovettuminen kestää ainakin kuukauden, samoin valettavien siltojen ja paalulaattojen betonin kovettuminen ja kuivuminen vaatii oman aikansa.
 
Toinen keskeinen syy on työmaan aiheuttama haitta ympäristölleen. Espoon rajan lähettyvillä asutus on hyvin lähellä Kehä I:stä, joten tällä alueella ei voida tehdä jatkuvaa melua aiheuttavaa työtä vuorokauden ympäri. Moni työvaihe puolestaan on tehtävä rauhallisen liikenteen aikana, jottei liikenne tukkeudu täysin. Esimerkiksi Hämeenlinnanväylän ylittävän sillan purkaminen on jaksotettava, jotta huomioidaan sekä alla kulkeva ajoneuvoliikenne että kevyt liikenne.
 
Työmaalla monet tehtävät ketjutetaan siten, että aktiiviset työt tukevat toisiaan ja työvaiheet pyritään tekemään mahdollisimman virheettömästi. Mitä enemmän työmaalla on koneita ja työntekijöitä, sitä enemmän ne vaativat työtilaa. Työskentelyalueiden laajentaminen kasvattaisi liikennehaittoja merkittävästi vielä nykyisestä.
 
Kesäkaudella tehdään töitä kolminkertaisesti verrattuna talvikauteen. Tiettyjä työvaiheita ei kannata tehdä pimeällä, kostealla tai pakkasella.  

Sivu päivitetty 27.06.2016