Termisanasto

E = Eritasoliittymä
S = Silta
M = Maantie
M101 = Kehä I
M120 = Vihdintie
V3 = Hämeenlinnanväylä
K = Katu
R = Ramppi
J = Kevyen liikenteen väylä
Me = Melueste
S2 = Reimarlan ylikulkukäytävä
S3 = Reimarlan risteyssilta
S4 = Mätäjoen silta
S5 = Kaarelanvierron alikulku
S6 = Muurimestarintien pohjoinen alikulkukäytävä
S7 = Muurimestarintien pohjoinen/eteläinen risteyssilta
S8 = Kaarelantien silta
S9 = Suomalais-venäläisen koulun alikulkukäytävä
Muurimestarintien kaksoissilta
Hämeenlinnanväylän ylittävien Kehä I:n ajoratojen sillat
Mestarintunneli
Kehä I:n tunneli Leppävaaran pohjoisosassa
Stabilointi
Työmenetelmä, jolla vahvistetaan rakennettavan alueen pohjaa. Hienorakeista maa-ainesta vahvistetaan sekoittamalla siihen sideainetta.
Betonointi
Betonin valamista muottiin, tyypillisesti siltoja rakennettaessa. 
Paalulaatta
Tierakenteen paino siirretään kantavaan maakerrokseen paaluilla tuetulla teräsbetonilaatalla.
Louhinta
Kallion irrottaminen räjäyttämällä.
Massanvaihto
Heikompia maa-aineksia korvataan kantavammilla. 
Pintamaiden poisto
Eloperäisen aineksen poistaminen rakennuspaikoilta. 
Kivien rikotus
Isojen lohkareiden hajotus iskuvasaralla eli rammerilla. Maalajiluokituksessa kivi on eri asia kuin lohkare.
Murskaustyöt
Kalliolouheen jalostus murskeeksi.
Maanleikkaus
Kaivuutyöt.  
Lamelli
Esimerkiksi kaistaa rajaava kevyt ajoeste, sulkutolppa.
Hiab-auto
Iso kuorma-auto, jossa on nostin. 
Dumpperi
Maa-aineksen siirtoon tarkoitettu runko-ohjattu maansiirtotraktori, jossa ei ole kääntyviä pyöriä.
Sivu päivitetty 27.06.2016