Työmaan aiheuttamat viivästykset matka-aikoihin

Kehä I:n perusparannus Espoon rajalta Vihdintielle ja Hämeenlinnanväylän kohdalla on tehtyjen liikennemittausten perusteella aiheuttanut keskimäärin kymmenen minuutin viivytyksen.

Havainnot perustuvat Strafica Oy:n kesä-syyskuulta 2016 keräämiin tietoihin. Vertailukohtana on käytetty syksyn 2015 tilannetta. Tietoja on saatu ajorataan upotetuista mittauspisteistä Kannelmäen ja Pakilan kohdilta sekä Here-seurantajärjestelmästä.

Lomakausi vaikutti liikenteen määrään selkeästi. Ennen juhannusta liikenne on vuoden keskiarvoa reilut 10 prosenttia vilkkaampaa. Juhannuksen jälkeen liikennemäärät pienenevät keskimääräiselle tasolle.

Heinäkuun toisella viikolla liikenne on jo selvästi pienempää kuin keskimäärin ja heinäkuun puolivälissä liikennemäärät ovat pienimmillään, laskua keskimääräisestä on yli 10 prosenttia.

Liikennemäärät palautuivat vuoden keskimääräiselle tasolle elokuun ensimmäisellä viikolla.

Iltapäivisin ruuhkaisinta

Aamuisin idän suuntaan matka-aikojen mediaanit ovat kasvaneet vain hieman vuoden 2015 syksystä, mutta matka-aikojen hajonta kasvoi selvästi kesälomakauden jälkeen. Lännen suuntaan liikenteen matka-ajat ja niiden hajonta vastasivat syyskuussa likimain viime vuoden tilannetta, eli viivästys oli noin viisitoista minuuttia.

Iltapäivisin liikenne on ollut ruuhkaisempaa. Iltapäiväliikenteessä työmaan aiheuttamat ongelmat korostuvat, koska Kehä I:lle liittyvää liikennettä on enemmän kuin aamuliikenteessä. Liittyvä liikenne aiheuttaa häiriöitä liikennevirtaan ja ruuhkautumista.

Iltapäivisin idän suuntaan mediaanimatka-aika on kasvanut yli 10 minuutilla vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna. Myös heinäkuussa matka-ajat olivat pidempiä kuin vuosi sitten syksyllä.

Ennustettavuus heikentynyt

Matka-ajat eivät ole kasvaneet syksyn aikana Kehä I:llä, mutta keston ennustettavuus on heikentynyt. Marraskuun alussa mitatuissa matka-ajoissa selvisi, että matka-ajat ovat pysyneet loka-marraskuun vaihteessa suurin piirtein samanmittaisina, mutta marraskuun lumisateista johtuen mittaus ei ollut aivan yhtä tarkka mitä se olisi ollut selkeällä säällä.

Työmaan suurin vaikutus on liikenteessä ollut se, että matka-aikojen ennustettavuus on vaikeutunut. Keskimäärin ne eivät ole merkittävästi lisääntyneet, mutta yksittäiset vaihtelut ovat suuria.

 

Aamuliikenteen ruuhkautuminen syyskuussa

Iltapäiväliikenteen ruuhkautuminen syyskuussa