Kehä I matka-ajat ovat palautuneet työmaata edeltävälle tasolle

Ruuhka-aikojen matka-ajat ovat Espoon rajalta Vihdintielle ja Hämeenlinnanväylän kohdalla on tehtyjen liikennemittausten perusteella palautuneet työmaata edeltäneelle tasolle.

Havainnot perustuvat Strafica Oy:n joulukuulta 2016 - tammikuulta 2017 keräämiin tietoihin. Vertailukohtana on käytetty syksyn 2015 tilannetta. Tietoja on saatu ajorataan upotetuista mittauspisteistä Kannelmäen ja Pakilan kohdilta sekä HERE-seurantajärjestelmästä. Matka-aikoja on tarkasteltu työmaan vuoksi pahimmin ruuhkautuvalta osuudelta Turunväylän ja Tuusulanväylän välillä.

Ruuhkautuneemmilla suunnilla (aamulla länteen ja iltapäivällä itään) matka-ajat ovat työmaata edeltävää tilannetta lyhyempiä. Myös matka-aikojen vaihtelu on työmaata edeltävää tilannetta pienempää.

Matka-aikoja vertailtaessa on hyvä muistaa, että työmaalla on vielä ollut käytössä edeltävää tilannetta alempia nopeusrajoituksia ja työmaata edeltävässä vuoden 2015 vertailutilanteessa ei vielä ollut nykyistä nopeuksien kameravalvontaa Kehä I:llä.

Osaltaan ruuhka-aikojen ajonopeuksiin ja niiden hajontaan voi vaikuttaa myös liikennemäärät, jotka saattavat vielä olla työmaata edeltävää tilannetta pienempiä. 

Merkittävin sujuvuutta lisäävä tekijä ovat kuitenkin uudet lisäkaistat, mikä vastaa hankkeelle asetettuja tavoitteita.

Aamuliikenteen matka-ajat ja keskihajonnat

Diagrammit kuvastavat HERE-palvelulla mitattuja aamuliikenteen matka-aikoja keskihajontoineen Turunväylältä Tuusulanväylälle.

Pylväät kuvaavat matka-ajan keskiarvoa ja janat keskihajontaa (lyhin ja pisin matka-aika). Ensimmäinen pylväs kuvaa syksyä 2015, ja seuraavat pylväät kertovat matka-ajat kuukausittain kesäkuusta 2016 tammikuuhun 2017 asti. Mitä korkeammalle pylväs tai jana ulottuu, sitä kauemmin matkaan on kulunut aikaa. Mitä pidempi jana, sitä suurempaa vaihtelua matka-ajoissa on ollut.

Aamuliikenne itään

Aamuliikenne länteen

Iltapäiväliikenteen matka-ajat ja keskihajonnat

Diagrammit kuvastavat HERE-palvelulla mitattuja iltapäiväliikenteen matka-aikoja keskihajontoineen Turunväylältä Tuusulanväylälle.

Pylväät kuvaavat matka-ajan keskiarvoa ja janat keskihajontaa (lyhin ja pisin matka-aika). Ensimmäinen pylväs kuvaa syksyä 2015 ja seuraavat pylväät kertovat matka-ajat kuukausittain kesäkuusta 2016 tammikuuhun 2017 asti. Mitä korkeammalle pylväs tai jana ulottuu, sitä kauemmin matkaan on kulunut aikaa. Mitä pidempi jana, sitä suurempaa vaihtelua matka-ajoissa on ollut.

Iltapäiväliikenne itään

Iltapäiväliikenne länteen

Aamuliikenteen ruuhkautuminen tammikuussa

Ajonopeus verrattuna ruuhkattomiin olosuhteisiin

Aamuliikenteen nopeuksien alenema (%) vapaaseen nopeuteen suhteutettuna tammikuussa 2017. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän (%) on joutunut alentamaan nopeutta ruuhkattomaan ajonopeuteen verrattuna.

Ajonopeus verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen

Aamuliikenteen nopeuksien erotus (km/h) tammikuussa 2017 vuoden 2015 referenssinopeuteen suhteutettuna. Mitä punaisempi alue, sitä nopeammin (km/h) on päässyt tammikuussa 2017 ajamaan verrattuna samaan aikaan 2015.

Iltapäiväliikenteen ruuhkautuminen tammikuussa

Ajonopeus verrattuna ruuhkattomiin olosuhteisiin

Iltapäiväliikenteen nopeuksien alenema (%) vapaaseen nopeuteen suhteutettuna tammikuussa 2017. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän (%) on joutunut alentamaan nopeutta ruuhkattomaan ajonopeuteen verrattuna. 

Ajonopeus verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen

Iltapäiväliikenteen nopeuksien erotus (km/h) tammikuussa 2017 vuoden 2015 referenssinopeuteen suhteutettuna. Mitä punaisempi alue, sitä nopeammin (km/h) on päässyt tammikuussa 2017 ajamaan verrattuna samaan aikaan 2015.