Hanko-Hyvinkää

Suunnitteilla

Rataosan varrella olevia kuntia ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori ja Hanko.

Hanko-Hyvinkää

Hanke sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä Lappohjan satamaraiteen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 km.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa–Hanko-rata (149 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla Hyvinkää–Karjaa on vain tavaraliikennettä ja Karjaa-Hanko välillä myös kiskobusseilla hoidettavaa ostosopimukseen perustuvaa henkilöliikennettä. Radan tärkeimpiä kuljetuksia ovat metsäteollisuuden paperin vientikuljetukset Hangon satamaan ja Kirkniemen tuotantolaitokselta Vuosaaren satamaan, sellutoimitukset Kirkniemen tehtaalle, metallien kuljetukset Rautaruukin Hämeenlinnan tuotantolaitokselta Lappohjan tuotantolaitokselle sekä satamaan. Lisäksi rataosalla on raakapuukuljetuksia. Vuonna 2013 yhteysvälillä kuljetettiin 1,4 miljoonaa tonnia tavaraa, josta vain pieni osa oli koko rataosan kulkevaa liikennettä.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä

Hanke

Hanke sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen
sekä Lappohjan satamaraiteen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 km.

Hyvinkää–Hanko-rata on osa Euroopan laajuista rautateiden liikenneverkkoa (TEN). Se on myös osa Pohjolan Kolmiota. Jatkosähköistystyön yhteydessä on päivitetty hankkeen kannattavuuslaskelmat vastaamaan nykytilannetta. Hankkeen H/K on 0,7.

Aikataulu

Ratasuunnitelman hyväksymiselle asetettu neljän vuoden määräaika suunnittelun aloituksesta on umpeutunut hyväksymisen edellytyksenä olleen kaavamuutoksen viivästymisestä johtuen. Ratasuunnitelma päivitetään syksyllä 2017 tarvittavilta osin ja laitetaan nähtäville.  Hyötykustannus päivitetään ennen ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Rakentaminen kestää 3 vuotta.

 

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 53 M€ MAKU 130(2010=100)

Sivu päivitetty 30.06.2017