Vaalimaan uusi rekkaparkki otettiin käyttöön tammikuussa 2017

Uusi raskaan liikenteen odotusalue eli ns. rekkaparkki sekä siihen liittyvät väylät avattiin liikenteelle 4.1.2017 Vaalimaalla (Venäjän puolella Torfjanovka). Vaalimaan raja-asema on Suomen itärajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka.

Rekkaparkissa on 410 pysäköintipaikkaa Venäjälle mentäessä ja 51 Suomeen tultaessa. Kuljettajien käytettävissä ovat myös wc- ja suihkutilat. Rekkaparkin käyttö on maksutonta. 

Nykyisestä 160-paikkaisesta rekkaparkista otetaan Venäjältä saapuvan rekkaliikenteen käyttöön 51 paikkaa. Loput aikaisemmasta pysäköintialueesta varataan Venäjälle menevälle henkilöliikenteelle.

Rekkaparkin ansiosta rekat voivat pysähtyä uudelle pysäköintialueelle tiellä jonottamisen sijaan

Rajanylitystä odottavien rekkojen muodostamat jonot ovat menneinä vuosina ulottuneet pahimmillaan jopa 65 kilometrin päähän raja-asemalta. Vaikka nyt rajaliikenne on huippuvuosia hiljaisempaa, oletetaan rekkaliikenteen tulevaisuudessa kasvavan. 

 

Vaalimaan uusilla liikennejärjestelyillä varmistetaan, että rekkajonoja ei enää synny raja-aseman ulkopuolelle. Uudenlaisten raskaan liikenteen lähestymisjärjestelyjen myötä henkilöliikenne ja raskas liikenne eivät enää risteä turhaan raja-aseman läheisyydessä. Tämä parantaa huomattavasti alueen turvallisuutta. Raja-asemalle johtavalle valtatielle rakennetaan myös lisäkaistoja ja kevyen liikenteen väyliä. 

Lähtevän henkilöliikenteen uusi kenttä valmistui toukokuussa 2014. Kenttä palvelee erityisesti maasta lähteviä matkustajia. Henkilöliikenteelle on rakennettu uusia kaistoja, ja nyt niitä on lähtevälle ja saapuvalle liikenteelle kaiken kaikkiaan 36. Tavaraliikenteen keskuksen lähelle on valmistunut raskaan liikenteen tarkastushalli. Entinen kaikille autoille tarkoitettu tarkastushalli on nyt pääosin henkilöliikenteen käytössä.