Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla kolme ja neljä. Töihin kuuluu mm. louhintoja, kaivuutöitä ja maanvaihtoja sekä stabilointeja ja putkitöitä. Vaalimaalla rakennetaan tunnelia ja kiertoliittymää. Hankeosat yksi ja kaksi ovat valmistuneet. 

 

Liikennejärjestelyt

 • Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h. 
 • Lelunojan siltarumputyömaan ja Vaalimaantien uuden liitoskohdan rakentamisen aikana Lelun alueella on käytössä liikennevalo-ohjaus. Kohteessa tehdään päällystystöitä. Liikenteen pysäytykset kestävät enintään 10 minuuttia.
 • Riihisalmentie ja Riihikalliontie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.
 • Niisikontiellä on käytössä liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Virolahden Säkäjärventiellä on käytössä kiertotie moottoritielinjauksen kohdalla alustavasti kevääseen 2017. 
 • Virolahden Kärmekorventie on suljettu liikenteeltä moottoritielinjauksen kohdalla vuoden 2017 loppuun saakka. Korvaava kulkuyhteys on Aarteentien ja Haavistontien kautta.
 • Nopalantiellä on liikennevalo-ohjaus, ja moottoritielinjauksen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Alueella pysäytetään liikennettä räjäytys- ja louhintatöiden takia enintään 10 min. kerrallaan.
 • Piispantiellä Virojoella nopeusrajoitus on 50 km/h Piispantien risteyssillan kohdalla. 
 • Kotolantiellä on liikennevalot moottoritielinjalle rakennettavan työmaatien ja Kotolantien risteyksessä. Paikka sijaitsee Kotolantien ja Jokipolun risteyksestä noin 200 metriä Miehikkälän suuntaan. Alueella saattaa olla myös liikenteenpysäytyksiä. Kotolantiellä nopeusrajoitus on 50 km/h. 
 • Häkälänjärventie on suljettu liikenteeltä.
 • Säkäjärventiellä on kiertotie. Nopeusrajoitus on 50 km/h.
 • Miehikkäläntiellä on käytössä liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. 
 • Haavistontiellä on liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Saarasjärventiellä on käytössä liikennevalot moottoritielinjauksen kohdalla. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Virolahden Mattilantiellä on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h.

Hankealueelle tulee yhteensä yli 40 siltaa. Lelun risteyssilta valmistuu elokuuhun mennessä. Virojoen risteyssilta ja Vaalimaan kolme alikulkua ovat valmistuneet. Haavistontien risteyssillan rakennustyöt alkavat heinäkuussa.  

Lisäksi rakennetaan seuraavia siltoja: 

 • Lelun risteyssilta (S1) 
 • Hirvelänkallion vihersilta (S2) 
 • Kattilaisten risteyssilta (S3)
 • Vuorilammen risteyssilta (S4)
 • Ravijärven silta (S10) 
 • Valkjärven risteys (S16)
 • Salpalinjan silta (S20)
 • Saarasjärvenojan silta (S22)
 • Jänismäen silta (S24) 
 • Virojen risteyssilta (S26)
 • Mattilan silta (S32) 
 • Häkälän risteyssilta (S34)
 • Kanssoinvuoren risteyssilta (S37)
 • Vaalimaan risteyssilta (S40)
 • Lelun vihersilta (S43).