Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla kolme ja neljä. Tällä hetkellä tehdään louhintoja, louherakenteita, putkituksia ja siltatöitä. Vaalimaalla rakennetaan tunnelia Rasa-ahonmäen alueelle. Hankeosat yksi ja kaksi, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. 

 • Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h. 
 • Lelunojan siltarumputyömaan ja Vaalimaantien uuden liitoskohdan rakentamisen aikana Lelun alueella on käytössä liikennevalo-ohjaus. Kohteessa tehdään päällystystöitä. Liikenteen pysäytykset kestävät enintään 10 minuuttia.
 • Riihisalmentie ja Riihikalliontie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.
 • Niisikontiellä on käytössä liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Virolahden Säkäjärventiellä on käytössä kiertotie moottoritielinjauksen kohdalla alustavasti kevääseen 2017. 
 • Virolahden Kärmekorventie on suljettu liikenteeltä moottoritielinjauksen kohdalla vuoden 2017 loppuun saakka. Korvaava kulkuyhteys on Aarteentien ja Haavistontien kautta.
 • Nopalantiellä on liikennevalo-ohjaus, ja moottoritielinjauksen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Alueella pysäytetään liikennettä räjäytys- ja louhintatöiden takia enintään 10 min. kerrallaan.
 • Piispantiellä Virojoella nopeusrajoitus on 50 km/h Piispantien risteyssillan kohdalla. 
 • Kotolantiellä on liikennevalot moottoritielinjalle rakennettavan työmaatien ja Kotolantien risteyksessä. Paikka sijaitsee Kotolantien ja Jokipolun risteyksestä noin 200 metriä Miehikkälän suuntaan. Alueella saattaa olla myös liikenteenpysäytyksiä. Kotolantiellä nopeusrajoitus on 50 km/h. 
 • Häkälänjärventie on suljettu liikenteeltä.
 • Säkäjärventiellä on kiertotie. Nopeusrajoitus on 50 km/h.
 • Miehikkäläntiellä on käytössä liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. 
 • Haavistontiellä on liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Saarasjärventiellä on käytössä liikennevalot moottoritielinjauksen kohdalla. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Virolahden Mattilantiellä on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h.

 

Siltatyöt

Hankealueella rakennetaan ja korjataan yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatien 7 varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä. Hankealueelle rakennettavista silloista kymmenen on jo valmiina: 

 • Lelun risteyssilta (S1) 
 • Hirvelänkallion vihersilta (S2) 
 • Kattilaisten risteyssilta (S3)
 • Virojoen risteyssilta (S26)
 • Huuhtomaantien risteyssilta (S27)
 • Vaalimaan risteyssilta (S40)
 • Vaalimaan kolme alikulkua (S41, S46 ja S47)
 • Lelun vihersilta (S43).