Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla kolme ja neljä. Vaalimaalla rakennetaan tunnelia Rasa-ahonmäen alueelle. Hankeosat yksi ja kaksi, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h. 

 • Lelun ja Kattilaisten välillä tehdään asfaltointitöitä ja moottoritie suljetaan ajosuunta kerrallaan 27.6. Eteläinen ajorata on suljettu klo.12.00–14.00 ja pohjoinen ajorata klo.14.00–02.00. Liikenne ohjataan vanhalle tielle. 

 • Lappeenrannantien liikenne kulkee kiertotiellä uuden tielinjauksen rakentamisen vuoksi. Kiertotie on käytössä arviolta syksyyn asti. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää.

 

 • Virojoen kiertoliittymää rakennetaan. Seiskatien liikenne on siirtynyt kiertotielle. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa arviolta marraskuun loppuun. Seiskatien alikulkukäytävä on käytössä koko rakentamisen ajan ja kiertotien kohdalla kevyen liikenteen väylä siirtyy kiertotien eteläpuolelle. Risteysalueella nopeusrajoitus on 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää.

 • Miehikkäläntiellä rakennetaan uutta tielinjaa. Alueella on poikkeusliikennejärjestelyjä, liikennevaloja sekä kiertotie (kartassa vihreällä) arviolta viikkojen 17-28 ajan eli heinäkuun puoliväliin asti. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. 

 • Perälänmäentien kulkuyhteys on muuttunut. Perälänmäentien risteyksestä kuljetaan itään päin kiertotien kautta kuvan sinistä reittiä pitkin arviolta elokuun loppuun asti. 

 • Häkälän risteyssilta (S34) on otettu käyttöön ja Häkälänjärventien liikenne kulkee sillan kautta. Uudelleen linjattu Häkälänjärventie tieltä M387 päättyy uuden Lappeenrannantien (M7) linjaukseen. 

 • Mattilantien liikenne kulkee uutta linjausta pitkin Mattilantien risteyssillan (S29) ali. Liikenne on lopullisella linjauksella lukuun ottamatta tien pohjois- ja eteläpäätyjä, joissa on pienimuotoiset kiertotiet vanhan ja uuden tielinjauksen liitoksen takia. Alueella nopeusrajoitus on 50 km/h ja työmaaliitymän kohdalla sillan pohjoispuolella on toistaiseksi liikennevalot. 
 • Lelunojan siltarumputyömaan ja Vaalimaantien uuden liitoskohdan rakentamisen aikana Lelun alueella on käytössä liikennevalot. Kohteessa tehdään päällystystöitä. Liikennettä voidaan pysäyttää, pysäytykset kestävät enintään 10 min.
 • Riihisalmentie ja Riihikalliontie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.
 • Niisikontiellä on käytössä liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Säkäjärventiellä on kiertotie käytössä moottoritielinjauksen kohdalla alustavasti kevääseen 2017. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Kärmekorventie on suljettu liikenteeltä moottoritielinjauksen kohdalla vuoden 2017 loppuun saakka. Korvaava kulkuyhteys Aarteentien ja Haavistontien kautta.
 • Nopalantiellä on liikennevalot ja moottoritielinjauksen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Alueella pysäytetään liikennettä räjäytys- ja louhintatöiden takia enintään 10 min. kerrallaan.
 • Piispantiellä nopeusrajoitus on 50 km/h Piispantien risteyssillan kohdalla. 
 • Kotolantiellä on liikennevalot moottoritielinjalle rakennettavan työmaatien ja Kotolantien risteyksessä. Paikka sijaitsee Kotolantien ja Jokipolun risteyksestä noin 200 m. Miehikkälän suuntaan. Alueella voidaan pysäyttää liikennettä. Kotolantiellä nopeusrajoitus on 50 km/h. 
 • Häkälänjärventie on suljettu liikenteeltä.
 • Saarasjärventiellä moottoritielinjauksen kohdalla sekä Haavistontiellä on liikennevalot. Nopeusrajoitus alueilla on 50 km/h.

 

Siltatyöt

Hankealueella rakennetaan ja korjataan yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatien 7 varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä. Hankealueelle rakennettavista silloista kymmenen on jo valmiina: 

 • Lelun risteyssilta (S1) 
 • Hirvelänkallion vihersilta (S2) 
 • Kattilaisten risteyssilta (S3)
 • Virojoen risteyssilta (S26)
 • Huuhtomaantien risteyssilta (S27)
 • Vaalimaan risteyssilta (S40)
 • Vaalimaan kolme alikulkua (S41, S46 ja S47)
 • Lelun vihersilta (S43).