Liikennejärjestelyt

Rakentaminen on käynnissä Kattilaisten ja Vaalimaan välillä, eli hankeosilla kolme ja neljä. Tällä hetkellä tehdään louhintoja, louherakenteita, putkituksia ja siltatöitä. Vaalimaalla rakennetaan tunnelia Rasa-ahonmäen alueelle. Hankeosat yksi ja kaksi, Vaalimaan rekkaparkin alue sekä moottoritieosuus Lelusta Kattilaisiin, valmistuivat vuoden 2017 alussa ja ne on avattu liikenteelle. Valmistuneella moottoritieosuudella nopeusrajoitus on 100 km/h Kattilaisten eritasoliittymään asti. Nopeusrajoitus laskee asteittain noin puolen kilometrin ajan ennen moottoritieosuuden loppumista itään päin ajettaessa, kunnes rajoitus on 50 km/h. 

 • Virojoen kiertoliittymän rakennustyöt ovat alkaneet. Töitä tehdään vaiheittain, ja liikenne siirretään kiertotielle kesäkuun aikana (Vaihe 2 -kuvan mukaisesti). Seiskatien alikulkukäytävä on käytössä koko rakentamisen ajan ja kiertotien kohdalla kevyen liikenteen väylä siirtyy kiertotien eteläpuolelle. Alueella on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h ja liikennettä voidaan pysäyttää.

 • Miehikkäläntiellä rakennetaan uutta tielinjaa. Alueella on poikkeusliikennejärjestelyjä, liikennevaloja sekä kiertotie (kartassa vihreällä) arviolta viikkojen 17-28 ajan eli heinäkuun puoliväliin asti. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h. 

 • Perälänmäentien kulkuyhteys on muuttunut viikon 20 lopulla. Noin viikon kestävän ensimmäisen vaiheen ajan kulku järjestetään kuvan vihreää linjaa pitkin. Sen jälkeen kuljetaan Perälänmäentien risteyksestä itään rakennettavan kiertotien kautta kuvan sinistä reittiä, arviolta elokuun loppuun asti. 

 • Virolahden Mattilantien liikenne kulkee uutta linjausta pitkin Mattilantien risteyssillan (S29) ali. Liikenne on lopullisella linjauksella lukuun ottamatta tien pohjois- ja eteläpäätyjä, joissa on pienimuotoiset kiertotiet vanhan ja uuden tielinjauksen liitoksen takia. Alueella nopeusrajoitus on 50 km/h ja siellä on toistaiseksi liikennevalot sillan pohjoispuolella, työmaaliittymän kohdalla. 
 • Lelunojan siltarumputyömaan ja Vaalimaantien uuden liitoskohdan rakentamisen aikana Lelun alueella on käytössä liikennevalo-ohjaus. Kohteessa tehdään päällystystöitä. Liikenteen pysäytykset kestävät enintään 10 minuuttia.
 • Riihisalmentie ja Riihikalliontie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.
 • Niisikontiellä on käytössä liikennevalot. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Virolahden Säkäjärventiellä on käytössä kiertotie moottoritielinjauksen kohdalla alustavasti kevääseen 2017. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.
 • Virolahden Kärmekorventie on suljettu liikenteeltä moottoritielinjauksen kohdalla vuoden 2017 loppuun saakka. Korvaava kulkuyhteys on Aarteentien ja Haavistontien kautta.
 • Nopalantiellä on liikennevalo-ohjaus, ja moottoritielinjauksen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Alueella pysäytetään liikennettä räjäytys- ja louhintatöiden takia enintään 10 min. kerrallaan.
 • Piispantiellä Virojoella nopeusrajoitus on 50 km/h Piispantien risteyssillan kohdalla. 
 • Kotolantiellä on liikennevalot moottoritielinjalle rakennettavan työmaatien ja Kotolantien risteyksessä. Paikka sijaitsee Kotolantien ja Jokipolun risteyksestä noin 200 metriä Miehikkälän suuntaan. Alueella saattaa olla myös liikenteenpysäytyksiä. Kotolantiellä nopeusrajoitus on 50 km/h. 
 • Häkälänjärventie on suljettu liikenteeltä.
 • Liikennevalot on käytössä Saarasjärventiellä moottoritielinjauksen kohdalla sekä Haavistontiellä. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.

 

Siltatyöt

Hankealueella rakennetaan ja korjataan yhteensä 45 siltaa. Uusia siltoja tulee moottoritien varrelle 41. Lisäksi korjataan kolme siltaa valtatien 7 varrella sekä yksi silta Saarasjärventiellä. Hankealueelle rakennettavista silloista kymmenen on jo valmiina: 

 • Lelun risteyssilta (S1) 
 • Hirvelänkallion vihersilta (S2) 
 • Kattilaisten risteyssilta (S3)
 • Virojoen risteyssilta (S26)
 • Huuhtomaantien risteyssilta (S27)
 • Vaalimaan risteyssilta (S40)
 • Vaalimaan kolme alikulkua (S41, S46 ja S47)
 • Lelun vihersilta (S43).