Swagger

 

 

Liikennevirasto käyttää rajapintojen kuvaukseen Swagger-työkalua. Rajapintojen kuvaus on koneluettava, ja sen pohjalta on mahdollista esimerkiksi generoida ohjelmakoodia Swagger-editorilla.

 

Avoin lähdekoodi

Monet Liikenneviraston tuottamat sovellukset ovat avointa lähdekoodia, ja ne on julkaistu GitHub -palvelussa.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

avoimen datan asiantuntija

Tomi Lapinlampi

  • +358 50 378 1510
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kehittäjille

Liikenneviraston avoimeen dataan, avoimiin rajapintoihin ja avoimeen lähdekoodin liittyvät aineistot on koottu näiden sivujen alle.

Digitraffic-rajapinnat

Digitraffic-palvelu tarjoaa reaaliaikaista liikenne- ja olosuhdetietoa tie-, rautatie- ja vesiliikenteestä Suomen liikenneverkolla.

Tieliikenne

Tieliikenteen avoimet rajapinnat on julkaistu tie.digitraffic.fi -palvelussa. Tiedot tarjotaan REST/JSON -rajapintojen kautta. Tieliikenteen automaattisia mittaustietoja on saatavissa myös websocket-yhteyden kautta. Vanhat SOAP/XML-rajapinnat ovat edelleen käytössä, mutta niiden elinkaari päättyy loppukeväästä 2017.

Tieliikenteen REST/JSON -rajapinnat:
https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/documentation/swagger-ui.html
Tietosisältö on dokumentoitu Digitraffic Wikissä.
Websocket -kuvaus esimerkkeineen on dokumentoitu Digitraffic Wikissä.
SOAP-rajapinnat kuvauksineen on dokumentoitu Digitraffic Wikissä.

Rautatieliikenne

Rautatieliikenteen avoimet rajapinnat on julkaistu rata.digitraffic.fi -palvelussa. Tiedot tarjotaan REST/JSON -rajapintojen kautta. Junien kulkutietoviestit ovat saatavissa myös websocket-yhteyden kautta.

Infra-API (Trakedia-infra):
https://rata.digitraffic.fi/infra-api/
JETI-API (Ennakkoilmoitukset, -suunnitelmat ja vuosisuunnitelmat): https://rata.digitraffic.fi/jeti-api/
Aikataulu-, kulkutieto- ja kokoonpano -API:
https://rata.digitraffic.fi/api/v1/doc/index.html

 


Vesiliikenne

Meriliikenteen avoimet rajapinnat on julkaistu meri.digitraffic.fi -palvelussa. Tiedot tarjotaan REST/JSON -rajapintojen kautta. AIS-tiedot ovat saatavissa myös websocket-yhteyden kautta.

 Digitraffic-kehittäjäyhteisöt

Avoimet kehittäjäyhteisöt toimivat Digitraffic-palvelun kehityksen tukena ja palautekanavana. Yhteisöt toimivat avoimien Google-keskusteluryhmien kautta. Liikenneviraston asiantuntijat ja Liikenneviraston sovellustoimittajat ovat mukana keskustelussa, joka on kokonaan julkista. Keskusteluryhmien kautta tiedotetaan myös rajapintojen kehityksestä ja käyttökatkoista.

 

Digiroad-rajapinnat

Toistaiseksi osa tietolajeista on julkaistu Liikenneviraston beta WFS-rajapinnan kautta, mutta julkaistavan aineiston määrä kasvaa kaiken aikaa. Hyödyntäjiä pyydetään huomioimaan, että beta-rajapinnan kautta julkaistavan aineiston formaatti voi vielä muuttua. Digiroad-aineistossa tapahtuvat muutokset julkaistaan kerran vuorokaudessa TN-ITS-rajapinnassa.