Digitraffic

Digitraffic on Liikenneviraston palvelu, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikennetietoa Suomen tieverkolta ja rautatieliikenteestä. Digitraffic käsitti aluksi vain tieliikenteen liikenne- ja olosuhdetietoja. Nykyisin palvelusta saadaan myös rautatieliikenteen liikennetietoja. ja meriliikenteen tietoja tarjoavat rajapinnat on avattu testikäyttöön.

Tieliikenne

Creative Commons -lisenssi
Kelikamerakuva C0150201, jonka tekijä on Liikennevirasto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

 

Tieliikenteen Digitraffic-palvelu on Liikenneviraston palvelu, jonka kautta jaetaan ajantasaista liikenne- ja olosuhdetietoa Suomen liikenneverkolta. Suurin osa Digitraffic-palvelun kautta jaettavista tietolajista saadaan Liikenneviraston ylläpitämistä tiedonkeruujärjestelmistä kuten matka-aikatietopalvelusta sekä liikenteen automaattisia mittauspisteistä (LAM), tiesääasemista, kelikamerakuvista sekä Tieliikennekeskuksen häiriötiedotteista

Digitraffic-palvelun tarjoaa käyttäjillee muun muassa seuraavia liikenne- ja olosuhdetietoja:

 • Ajantasaiset sujuvuustiedot
 • Edellisen päivän sujuvuuden historiatiedot
 • Edellisen 12 viikon keskimääräiset sujuvuustiedot
 • Ajantasaiset LAM-mittaustiedot
 • Ajantasaiset vapaat nopeudet
 • Tiesääasemien ajantasaiset mittaustiedot
 • Tiesääasemien tilatiedot
 • Tiejaksojen keliennusteet
 • Häiriötiedotteet

Tieliikenteen Digitraffic-palvelu uudistuu vuoden 2016 aikana. Vanhat SOAP-rajapinnat korvataan uusilla REST/JSON -rajapinnoilla ja metatietoja aletaan jakaa rajapintojen kautta. Vanhojen SOAP-rajapintojen elinkaaren päättymisajankohtaa ei ole toistaiseksi päätetty. Uusia rajapintoja pääsee testaamaan ja palautetta antamaan keskusteluryhmän kautta.

 

Rautatieliikenne

Creative Commons -lisenssi
IC10 (Sr2 3225 + 6 kpl kaksikerrosvaunuja), jonka tekijä on Tomi Lapinlampi, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liikennevirasto aloitti syksyllä 2014 rautatieliikenteen avoimen datan palveluiden kehittämisen. Alkuvuonna 2015 liikenteen reaaliaikatietoja tarjoava Digitraffic-palvelu laajeni uudella avoimella rajapinnalla, josta hyödyntäjät voivat hakea tietoja junaliikenteestä koneluettavassa muodossa. Liikennevirastossa tietojen lähteenä toimii ratakapasiteetin hallinnan LIIKE-järjestelmä, josta tietoja poimitaan avoimen datan rajapintaan.

Rajapinnan tarjoamia tietolajeja ovat aikataulutiedot sekä matkustajajunien kokoonpanot. Aikataulutiedot jakautuvat kolmeen osaan: reaaliaikaiseen liikennetilanteeseen, tuleviin aikatauluihin sekä historiatietoon jo menneistä junista. Teknisesti rajapinta on REST-tyyppinen, josta hyödyntäjät voivat poimia haluamiaan tietoja hakuparametrien avulla. Rajapinta palauttaa vastaukset JSON-muodossa.

Rajapinta on avattu testikäyttöön (Beta) 23.3.2015.

Meriliikenne

Meriliikenteen reaaliaikaisia liikennetietoja on pian saatavilla avoimista rajapinnoista. Rajapintojen kokeilu on mahdolista jo nyt.

Ensimmäisenä julkaistavia tietolajeja ovat:

 • Merivaroitukset
 • Alusten sijaintitiedot (AIS-viestit) ja niihin liittyvä metadata

Lisätietoja testikäytöstä on tarjolla meri.digitraffic.fi -keskusteluryhmän kautta. Testikäytössä oleviin rajapintoihin voi tutustua esimerkiksi Swagger-käyttöliittymän kautta.