Laatu

Digiroadin laatutason seuraamisen ja arvioinnin ohjenuorana käytetään Digiroad-laatumallia. Laatumallissa mm. kuvataan Digiroadin tuotantoprosessi ja määritellään Digiroadille asetetut numeeriset tietolajikohtaiset laatuvaatimukset. Lisäksi laatumallissa ohjeistetaan, miten Digiroadin laatua arvioidaan ja raportoidaan.

Laatumallia päivitetään vuoden 2016 aikana ja uusi laatudokumentaatio julkaistaan tällä sivulle sen valmistuttua.