Digiroad-aineistoa hyödyntäviä yrityksiä

Digiroad-aineistoa hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa teknologiaratkaisuissa. Aineistoa käytetään esimerkiksi reititys- ja logistiikkapalveluissa, kuljetusten suunnittelussa, navigointijärjestelmissä sekä maankäytön suunnittelussa. Oheisessa listauksessa esitellään Digiroadia tällä hetkellä hyödyntäviä palveluita. Jos yrityksesi tiedot puuttuvat listauksesta, ilmoita palvelustasi Digiroad-tiimille (info(a)digiroad.fi).

Väyläomaisuuden geometria ja ominaisuustiedot


Carement

Carement käyttää Digiroad-aineistoa mm. väyläomaisuudenhallinnassa lähtötietojen ja palautusaineistojen tarkastuksiin.

Yhteystiedot: toimistopäällikkö Juha-Pekka Lamminsivu, juha-pekka.lamminsivu(a)carement.fi, puh.050 3138 376

Kuljetusten suunnittelu ja analysointi (mm. koulukuljetukset)

CGI

ReittiGIS-ohjelmisto käyttää Digiroadin tieaineistoa muun muassa koulukuljetusreittien ja koulumatkojen selvityksessä.

Yhteystiedot: tuotepäällikkö Pia Nyman-Ghezelbash, pia.nyman-ghezelbash(a)cgi.com, puh. 040 724 6988
Logistiikka- ja osoitepaikannuspalvelut

Dimenteq

Dimenteq hyödyntää Digiroadia osoitepaikannukseen ja logistiikan optimointiin DimGeocode-, DimRoute- ja DimLogistics-palveluissaan. DimLogistics-palvelu tuottaa asiakaskohtaisia logistiikkaratkaisuja, DimRoute on yleiskäyttöinen reitinoptimoinnin rajapintapalvelu ja DimGeocode toimii vastaavasti osoitepaikannuksen rajapintapalveluna.

Yhteystiedot: toimitusjohtaja Teemu Virtanen, teemu.virtanen(a)dimenteq.fi, puh. 050 404 6622
Aikataulutetun liikenteen ajonopastusjärjestelmä

 

E3Inno

EEE Innovations Oy kehittää aikataulutetun liikenteen ajonopastusjärjestelmää, joka optimoi sekä energiankulutusta että aikataulussa pysymistä. Digiroadista hyödynnetään sijaintikohtaisia nopeusrajoituksia optimaalisten ajonopeusprofiilien laatimiseen.
 

Yhteystiedot: www.e3inno.com

Reitti- ja saavutettavuuspalvelu

 

Esri Finland

Esri Finland tuottaa Suomen tie- ja katuverkko -palvelunsa Digiroadin pohjalta. Palvelun avulla voidaan laskea reittejä, saavutettavuuksia sekä palvelualueita.

Yhteystiedot: aineistot(a)esri.fi Jussi Lehtonen Jussi.lehtonen(a)esri.fi
 

Procomp

Procomp Solutions käyttää Digiroad-aineistoa etäisyyksien ja ajoaikojen laskentaan. Näitä tuloksia Procomp Solutions käyttää R2-optimoinnissa sekä hinnoittelutyökaluissaan, joissaa isojenkin matka/aika -matriisien laskenta on tarpeen ja laskennan on tapahduttava nopeasti. Digiroad aineistoa käytetään myös Procompin toteuttamassa geokoodauspalvelussa (osoitekorjaus sekä paikannus) . 

Lisätietoja www.procomp.fi 

Vinka

Vinka käyttää Digiroad-aineistoa automaattisen matkojen yhdistelyn ja reittioptimoinnin graafilaskennassa.

Yhteystiedot: toimitusjohtaja Peitsa Turvanen peitsa.turvanen(a)vinka.fi puh. 050 544 5256

Auton informaatio- ja viihdejärjestelmä sekä infrastruktuuriin liittyvät järjestelmät

 

Ficonic
 

Ficonic Solutions hyödyntää Digiroadia asiakasprojekteissa sekä yrityksen oman, autoilijoille suunnatun Carrio-palvelun kehittämisessä.

Yhteystiedot: toimitusjohtaja Timo Salminen timo.salminen(a)ficonicsolutions.com puh. 040 745 6821

Liikenteen navigointipalvelut

 

TomTom

TomTomin navigointitietokannan ylläpidossa käytetään Digiroadia mm. nimistön, geometrian, nopeuksien ja muiden ominaisuustietojen suhteen.

Yhteystiedot: Senior GIS Engineer Miika Mäkelä miika.makela(a)tomtom.com puh. 040 509 4964

Tiedonhallinnan ja raportoinnin palvelut

 

TraffICT

TraffICT hyödyntää Digiroadia tarjoamissaan palveluissa, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää tehokkaammin ja laadukkaammin teknologiaa sekä hyödyntää ja hallita tietoa. TraffICT luo ja kehittää myös tiedonhallinan, älyliikenteen ja liikkumisen sovelluksia sekä palveluita.

Yhteystiedot: Jani Riekkinen jani.riekkinen(a)traffict.fi, puh. 045 670 1990

Paikkatietokonsultointi, liikenteen ja maankäytön suunnittelu

 

WSP

WSP käyttää Digiroadia paikkatietokonsultoinnissa, liikenteen ja maankäytön suunnittelutehtävissä, mm. liikennesuunnittelussa, matka-aika-saavutettavuuden laskemisessa, toiminnallisten tieluokkien määrittelyssä sekä erilaisissa kaupungin rakenteen tarkasteluissa.

Yhteystiedot: WSP Finland