Ota yhteyttä

Yhteydenotot ja asiakirjapyynnöt pyydetään toimittamaan sähköpostilla arkiston osoitteeseen:

arkisto(at)liikennevirasto.fi

Liikenneviraston arkisto

Liikenneviraston arkisto koostuu nykyisen viraston ja sen edeltäjäviranomaisten aineistoista. Liikenneviraston hallussa on noin kuusi hyllykilometriä asiakirja-aineistoa sekä 350 000 kpl karttoja ja piirustuksia.

Pääosa aineistosta liittyy väyliin ja niiden teknisiin rakenteisiin. Arkistosta löytyvät esimerkiksi tie- ja siltasuunnitelmat 1950-luvulta alkaen, ratasuunnitelmat, meriväylien väyläpäätökset sekä Liikenneviraston hallussa olevien kiinteistöjen asiakirjat. Oman kokonaisuutensa muodostavat esimerkiksi Liikenneviraston tilaamien suurten väylähankkeiden arkistoaineistot sekä merikartoituksen arkisto.

Rata- ja vesitiepiirustusten käyttö- ja hoitopalvelu on ulkoistettu VR Track Oy:lle.

Ratapiirustusarkisto

Vesitiepiirustusarkisto