Komission joulukuussa 2014 antaman päätöksen mukaisesti direktiivin 2012/34/eu 2(4) artiklassa tarkoitettuja strategisesti merkittäviä paikallisia rataverkkoja Suomessa ovat kaikkien ulkomaankaupan satamien alueella olevat yksityisraiteet ja VR:n omistamat yksityisraiteet.   

Raahen satama

Turun satama

Neste Hamina Verkkoselostus, Liite, raiteistokaavio

HaminaKotka Satama, Raiteistokaavio

Finngas Hamina Verkkoselostus , raiteistokaavio

Kaskisten satama

Porin satama

Kokkolan satama ,raiteistokaavio

VR-yhtymä

Rauman satama, raiteistokaavio

Oulun satama

Helsingin Satama OY:n verkkoselostus

Vaasan satama ja Vaasan kaupunki, raiteistokaavio

Hangon satama

Kemin Satama