Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus 2018

Verkkoselostus 2018 päivytykset

Päivitetty  
17.3. uusi verkkomuotoinen julkaisu verkkoselostuksesta
  1.4.3 Muutoksenhakumenettely
  2.5 Erikoiskuljetukset
  4.7 erityiskuljetukset ja vaaralliset aineet
  5. palvelut ryhmitelty uudelleen
   
28.2. Liite 13
   

Liikennevirasto on julkaissut  ensimmäisen kehitysversion karttakäyttöliittymästä rataverkon tietoihin. Palvelusta voi tarkastella rataverkon erilaisia ominaisuustietoja, kuten esimerkiksi sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja Eraan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi englanniksi ja ruotsiksi.

Verkkoselostuksen 2018  rataverkon tietoja karttapalveluna

Haussa tulee kirjoittaa kolme ensimmäistä kirjainta esim. Tur niin haku etsii liikennepaikkoja.

 

 

Rautateiden verkkoselostus 2017 (päivitetty 9.12.2016)

 

Verkkoselostus 2017 päivitykset
Päivitetty  
  1.2 Tarkoitus
  1.4.2 Sitovuus
  1.8. Yhteystiedot
  1.9. Rataverkon haltijoiden välinen yhteistyö
  2.7. Rautateiden liikkuva kalusto
  Kuva 3
  Kuva 4
  3.3.2.5 Muut järjestelmät
  3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
  4.8.4 Epätodennäköiset tilanteet
  4.8.5. Toisen osapuolen kaluston siirtäminen
9.12.2016

Liite 2

9.12.2016 Liite 4
9.12.2016 Liite 6
9.12.2016 Liite 7
9.12.2016 Liite 8
9.12.2016 Liite 10
9.12.2016 Liite 16
   
   
   
   
   
   
   Rautateiden verkkoselostus 2016 (päivitetty 28.6.2016)

Päivämäärä Päivitetty
28.6. 1.4.3 Muutoksenhakumenettely
28.6. Kuva 1
28.6. 2.8 Liikenneturvallisuustehtävisä hoitavan henkilöstön kelpoisuus
28.6. 3.2 Rataverkon laajuus
28.6. 3.3.3 Liikenteenohjauksen ja viestinnän järjestelmät
28.6. 3.4.1 Erikoistunut ratakapasiteetti
28.6. 3.4.4. Tunneleista johtuvat rajoitukset
28.6. 4.1 Johdanto
28.6. 4.4.3 Ylikuormitettu rautatiereitti ja sitä koskevat etusijajärjestykset
28.6. 4.7. Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet
28.6. 4.8.2. Toimintaohjeet
28.6. 5.1. Johdanto
28.6. 6.2 Ratamaksujärjestelmä
28.6. 6.3. Ratamaksun suuruus
28.6. 6.6. Ratamaksun periminen
28.6. Liite 2
28.6. Liite 4
28.6. Liite 7
28.6. Liite 8
28.6. Liite 10
28.6. Liite 16