Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet tulevana aikataulukautena.

Rautateiden verkkoselostus 2017 (11.12.2015)

Rautateiden verkkoselostus 2016 (päivitetty 11.12.2015)

Rautateiden verkkoselostus 2015 (päivitetty 19.1.2015)

Tälle sivulle löydät suoraan osoitteella www.liikennevirasto.fi/verkkoselostus.

 

Päivämäärä

Päivitetty
22.10.2014
  liite 13 kuva 1 päivitetty 22.10.2014 (liikenteensuunnittelu-
alueet ja yhteystiedot)
19.1.2015 tekstiosan kuvat 3-5 päivitetty
19.1.2015 tekstiosasta kappaleet 3.2.1.1, 3.2.2 ja 4.2 päivitetty
19.1.2015  liitteestä 1 riveillä Hyvinkää, Mynttilä, Suonenjoki päivityksiä
19.1.2015 liite 2 päivitetty
19.1.2015 liitteestä 6 päivitetty taulukot 1-2 sekä kuvat 1-2
19.1.2015  liite 7 kuva 1 päivitetty
19.1.2015
  liite 8 lisätty kuva 5
19.1.2015 liitteistä 9 ja 10 päivitetty taulukko 1
19.1.2015 liitteen 11 taulukkoon 3 lisätty Jyväskylä-Äänekoski tunnelin tiedot
19.1.2015 liitteen 16 taulukoita 1 ja 3 sekä yliraskaidn vaunujen kuljetus -otsikon alla olevaa kohtaa b (akselipaino yli 235 kN) sekä Venäläisen standardin mukaisten vaunujen kuljettaminen -otsikon alla olevan taulukon kohtaa Orivesi-Seinäjoki päivitetty
19.1.2015 liitteestä 17 päivitetty kuva 1, koko teksti otsikon Pyörävikoja koskevat asiat alla sekä taulukko 1

 

Verkkoselostus 2014 on tarkoitettu aikataulukaudelle 15.12.2013-13.12.2014

Verkkoselostuksen päivitykset tehdään pdf-versioon ja päivitykset kirjataan myös oheiseen taulukkoon.

 
Päivämäärä Päivitetty
25.1.2013 kuva 2. markkinoilletulo
25.1.2013 direktiivimuutos kappaleissa 1.1 ja 4.1 (uusi direktiivi 2012/34/EU)
 28.1.2013 liite 6 taulukko taulukko 4 (R=900 m, akselipaino yli 225 kN sallittuun nopeuteen muutos)