VIRVEen siirtyminen

Rautateiden turvallisuuteen liittyvä puheviestintä siirretään pois kansallisesta RAILI- (GSM-R) radioverkosta.

Junien ja liikenteenohjauksen välinen puheviestintä siirretään kansalliseen viranomaisten käyttämään VIRVE-verkkoon alkaen syksyllä 2017, ks Verkkoselostus, liite 22.

Liikennevirasto vastaa junien kuljettajien käyttöön tulevista VIRVE-verkon ohjaamoradiopuhelimien liittymä- ja pääkäyttäjämaksuista. Junalla tarkoitetaan kalustoyksikköä, joka liikkuu valtion rataverkolla noudattaen junaliikenteen sääntöjä.

Turvallisuustodistuksen haltija aloittaa TETRA-ohjaamoradioiden hankinnan ja asentamisen, pyytää juniensa ohjaamoradiolle käyttöluvan Trafilta sekä aloittaa VIRVEn käyttöönoton junissaan syksyllä 2017.

Junien ohjaamoradioiden hankinnassa pitää huomioida Trafin määräys ja Liikenneviraston ohje.

Vaatimusten täyttämisellä varmistetaan puheyhteyden saamista kuljettajien ja liikenteenohjausten kesken.

Vaihtotyönjohtajien ja liikenteenohjauksen sekä ratatyöstä vastaavien ja liikenteenohjauksen välisessä puheviestinnässä pyritään luomaan edellytykset VIRVEn lisäksi myös kaupallisten verkkojen käyttämiselle kirjautumista helpottavan sovelluksen avulla alkaen syksyllä 2017.

Yksityiskohtaiset menettelyt ja ohjeet ovat tekeillä.