GSM-R-verkko RAILI

Liikenneviraston GSM-R-verkko RAILI eli rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä palvelee ensisijaisesti liikenteenohjaajia, kuljettajia ja konduktöörejä sekä lisäksi myös vaihtotyönjohtajia ja ratatyöstä vastaavia. Verkko kattaa noin 5 000 km ratoja ja ratapihoja. RAILI-verkon viestintä tallennetaan viranomaisten valvontaa ja tutkintaa varten.

RAILI-liittymän hankinta

Uudet RAILI-sopimukset tehdään marraskuusta 2016 alkaen vain määräajaksi (voimassa olo päättyy syksyllä 2017).

Jokainen yritys, jonka henkilöstöön kuuluvat tarvitsevat RAILI-puhelinta, tekee Liikenneviraston kanssa RAILI-liittymäsopimuksen. Sopimuksia ei siis tehdä kaikkien RAILI-puhelimien käyttäjien kanssa, vaan vain yksi per yritys.

Sopimuksen teko lähtee vireille niin, että yrityksen edustaja täyttää oheisen lomakkeen, jolloin tiedot välittyvät Liikennevirastossa oikealle henkilölle. Linkki lomakkeeseen.

Lisätietoa: RAILI-sopimuksen tilaaminen.
 

RAILI-verkosta siirrytään VIRVE-verkkoon

Junaliikenteen ja liikenteenohjauksen välisessä puheviestinnässä ollaan siirtymässä RAILIsta VIRVEen alkaen syksyllä 2017, ks Verkkoselostus, liite 22.

Liikennevirasto vastaa junien kuljettajien käyttöön tulevista VIRVE-verkon ohjaamoradiopuhelimien liittymä- ja pääkäyttäjämaksuista. Junalla tarkoitetaan kalustoyksikköä, joka liikkuu valtion rataverkolla noudattaen junaliikenteen sääntöjä.

Turvallisuustodistuksen haltija aloittaa TETRA-ohjaamoradioiden hankinnan ja asentamisen, pyytää juniensa ohjaamoradiolle käyttöluvan Trafilta sekä aloittaa VIRVEn käyttöönoton junissaan syksyllä 2017.

Ohjaamoradioiden hankinnassa pitää huomioida Trafin määräys ja Liikenneviraston ohje.

Muiden RAILI käyttäjien, vaihtotyönjohtajat ja ratatyöstä vastaavat, osalta Liikennevirasto aikoo irtisanoa RAILI-sopimukset keväällä 2017 siten, että RAILI-verkon käyttö päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä. Tarkoituksena on siirtää tuo muu rautateiden turvallisuuteen liittyvä puheviestintä viranomaisverkko VIRVEen ja muihin kaupallisiin verkkoihin.

Yksityiskohtaiset menettelyt ja ohjeet ovat tekeillä ja Liikennevirasto informoi RAILI-sopimusasiakkaitaan tulevista muutoksista hyvissä ajoin. Ovathan yhteystietonne ajan tasalla?


Liikennevirasto vastaa liikenteenohjauksen puheluiden tallentamisesta. Lue lisää: RAILI- ja VIRVE-verkon puheviestinnän tallenteiden tilaaminen 1.1.2017 alkaen toistaiseksi