Rautateiden liikenneviestintä

Junaliikenteen ja liikenteenohjauksen välisessä puheviestinnässä ollaan siirtymässä RAILIsta VIRVEen alkaen syksyllä 2017, ks Verkkoselostus. liite 22.

Muiden RAILI käyttäjien, vaihtotyönjohtajat ja ratatyöstä vastaavat, osalta Liikennevirasto aikoo irtisanoa RAILI-sopimukset keväällä 2017 siten, että RAILI-verkon käyttö päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tarkoituksena on siirtää tuo muu rautateiden turvallisuuteen liittyvä puheviestintä viranomaisverkko VIRVEen ja muihin kaupallisiin verkkoihin. Yksityiskohtaiset menettelyt ja ohjeet ovat tekeillä.