Ratatyöt

Rautatieyritysten tulee ratakapasiteetin hakemisen valmisteluvaiheessa huomioida rataverkolle suunnitellut liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt. Tulevista ratatöistä ilmoitetaan ensimmäisen kerran tulevaa aikataulukautta koskevassa verkkoselostuksessa, liite 13. Käytännössä siis seuraavaa aikataulukautta koskeva suuntaa antava ratatyölista julkaistaan reilu vuosi etukäteen.

Verkkoselostuksen julkaisemisen jälkeen monet töiden ajoittamiseen liittyvät tekijät voivat kuitenkin vielä muuttua, jolloin myös vuosityöohjelmaan tulee usein muutoksia.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu viimeisimmät tiedot junaliikenteeseen kuluvan ja/tai seuraavan aikataulukauden aikana vaikuttavista ratatöistä. Lista päivitetään kerran kuukaudessa.

Ratatyöt 2017 (9.12.2016)

Kapasiteetinjako ratatyölle -prosessikaavio (4.10.2016)