KUPLA (kuljettajan päätelaite)

Liikennevirasto korvaa ja sähköistää rautatieliikenteessä käytettyjä tiedonvälitysmenettelyitä KUPLA-järjestelmällä. KUPLA tulee sanoista KUljettajan PääteLAite.

KUPLA korvaa paperimuotoisen aikataulun ja mahdollistaa sähköisen tiedonvälityksen yksikön kuljettajan ja liikenteenohjauksen sekä liikenteenhallintajärjestelmien välillä. KUPLA:n käyttäminen on pakollista valtion rataverkolla junaliikenteessä ja paperiset aikataulut jäävät varalle.

Liikennevirasto pyrkii valtion rataverkon haltijana sähköistämään tiedonvaihtoa ja tuomaan sitä kautta tulevaisuudessa uusia palveluita rautatieliikenteen harjoittajille. KUPLA tuo merkittäviä mahdollisuuksia rautatieliikenteen turvallisuuden ja tilannekuvan parantamiseen. KUPLA antaa myös aktiivisesti tilannetietoa mm. liikenteenhallinnan järjestelmiin mm. sijaintitiedon muodossa. KUPLA on jatkoa JETI- ja ETJ-2 hankkeille.

KUPLA:n käyttöön on tehty kaikkien toimijoiden käytössä oleva sovellus jolla voidaan kouluttaa kuljettajat KUPLA-sovelluksen käyttöön. Liikennevirasto vastaa sovelluksen ylläpidosta.

Käyttöönotto

KUPLA:n käyttöönotto tehdään siten että KUPLA:lla voidaan ajaa 1.6.2015 alkaen. Käyttöönotto aloitetaan joustavana rinnakkaiskäyttöjaksona, jolloin saa ajaa vaihtoehtoisesti joko Ajotulosteella tai KUPLAlla. Rinnakkaiskäyttöjakso päättyy toukokuun 2016 lopussa. Tämän jälkeen KUPLAa käytetään kaikessa junaliikenteessä ja Ajotulosteet siirtyvät varajärjestelmäksi.

Liikennevirasto ohjeistaa käyttöönottomenettelyistä tarkemmin. Lisäksi Liikennevirasto ja sovelluksen valmistaja Solita Oy tarjoavat apua järjestelmien integroinnissa ja hankinnassa.

Sivun alaosasta löydät käyttöönoton aikataulun. Tiedot päätelaitteelta vaadittavista ominaisuuksista löytyvät kohdasta "Ohjeet". Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa laitteiden hankinta- ja asennuskustannuksista sekä laitteessa tarvittavasta jatkuvasta data-yhteydestä kustannuksineen kokonaisuudessaan. Laitteessa voidaan käyttää yleisen GSM-verkon datayhteyksiä.

Liikennevirasto on testannut sovellusta useilla eri laitteilla. Parhaaksi laitteeksi on osoittautunut Panasonic FZ-G1 tablettilaite 4G/GPS-modulilla. Tämä laitemalli on valikoitunut myös VR-Yhtymän käyttöön ja sitä kautta sitä on eniten testattu. Myös muiden laitteiden käyttö on sallittu, kunhan tekniset vaatimukset täyttyvät.

KUPLA-projektin aikataulu

Sivu päivitetty 19.11.2015