Ammattiliikenne raiteilla

Liikennevirasto valvoo ja myöntää rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyviä lupia, opastaa rataverkon liikennöitsijöitä sekä vastaa raideväylien liikennesuunnittelusta.

Liikennöidäkseen Suomen valtion rataverkolla rautatieliikenteen harjoittajalla tulee olla Trafin myöntämä turvallisuustodistus, LVM:n myöntämä toimilupa (tämän tarvitsevat vain rautatieyritykset), Liikenneviraston kanssa neuvoteltu rataverkon käyttösopimus sekä myönnettyä ratakapasiteetti.

Näillä sivuilla kerrotaan rataverkolla liikennöimiseen tarvittavista asioista, mm. verkkoselostuksesta, ratakapasiteetin jakamisesta, erilaisista järjestelmistä sekä mm. ratatöistä.