Yhteystiedot

Liikenneviraston projektipäällikkö

Mikko A. Heiskanen

  • 029 534 3808
  • mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi

Allianssin projektipäällikkö

Jani Sinkkonen

  • 040 863 0385
  • jani.sinkkonen@vr.fi

Ratahankkeen palautteet

Palautepuhelin

  • 040 863 0527
  • aanekoskenrata@vr.fi

Äänekosken ratahanke

Ratatyöt keskittyvät vuosiin 2016 ja 2017, rakennussuunnittelua tehdään vuonna 2015. Työt tehdään pääasiassa häiritsemättä normaalia junaliikennettä, mutta tarvittaessa tavaraliikennöinti voidaan ohjata rajoitetusti kiertoreiteille, kuten liikennöimään Haapamäen kautta. Henkilöliikenteessä Jyväskylän ja Jämsänkosken välillä varaudutaan vuosina 2016 ja 2017 useita viikkoja kestäviin korvaaviin kuljetuksiin.

Hankkeen tavoitteet ja aikataulu

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahankkeessa Keski-Suomen ratayhteyksiä peruskorjataan vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hanke painottuu noin 47 kilometrin mittaiselle Jyväskylä-Äänekoski välille. Töitä tehdään myös yksittäisissä kohteissa Tampere-Jyväskylä välillä.

Ratahankkeen arvoa rahalle -raportti - Toteutusmuodon valinta ja hankinta

Ratahankkeen arvoa rahalle -raportti - Kehitysvaihe

Ratahankkeen työt vuosina 2016 - 2017

Ratahankkeen infomateriaali

Turvallisuutta ja kapasiteettiä parannetaan uusimalla ja korjaamalla rakenteita sekä sähköistämällä Jyväskylä-Äänekoski rataosuus. Hyvät liikenneyhteydet varmistavat Äänekosken biotuotetehtaan toimintaedellytykset ja vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Peruskorjauksen ja sähköistyksen muutokset radan ominaisuuksiin parantavat ympäristövaikutuksia nykytilanteeseen nähden. Samalla radan kunnossapitokustannukset pienenevät. Ratahanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajaosapuolena toimii Liikennevirasto ja palveluntuottajaosapuolena VR Track Oy.

Ajankohtaista ratahankkeessa

Täältä löydät ajantasaisen tiedon Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen ratatöistä ja niiden vaikutuksista radan lähialueeseen.

Tasoristeysten poikkeusjärjestelyt

Jyväskylä-Äänekoski ratalinjalla tehdään tasoristeysten turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Rakentamisen aikana tasoristeysliikennettä saatetaan joutua väliaikaisesti pysäyttämään.

Työmaatiedotteet

Hankkeella käynnissä olevia töitä ovat: Päällysrakenteen linjatyöt, Kangasvuoren tunnelityöt, ratarumpujen aukikaivut, kallioleikkaustyöt, sähkörataperustusten asennustyöt ja siltojen parannustyöt.

Tarkemmin ratatyömaan tapahtumista alla olevista tiedotteista.

3.11.2016 Tasoristeysten alituskorkeus rajoitetaan 4,5 metriin Jyväskylän ja Äänekosken välillä

1.8.2016 Vaihteen asentaminen Laukaan liikennepaikalle

1.8.2016 Vanhojen ratapölkkyjen pois ajaminen alkaa

13.6.2016 Laukaan ylikulkusillan parannustyöt alkavat

21.4.2016 Päällysrakenteen vaihtoa valmistelevat työt käynnistyvät Vihtavuoressa

Asukastilaisuudet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen ratatöistä järjestettiin maakunnassa kolme asukastilaisuutta. Kaikille avoimia tilaisuuksia pidettiin maaliskuun aikana Äänekoskella, Laukaassa ja Jyväskylässä.